Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Životopisný materiál
Osobní doklady

1Rodný list, vystaven 24. 11. 1962 (1 list)1962ka1
2Úmrtní list, vystaven 10. 1. 1996 (1 list)1996ka1
3List domovský, vystaven 22. 4. 1930 (1 list)1930ka1
4Osvědčení o československém státním občanství, vydáno 14. 3. 1946 (2 listy)1946ka1
5Osvědčení o státní a národní spolehlivosti, vydáno 18. 11. 1948 (1 list)1948ka1
6Povolení změny jména z Erhard Martin na Martin Růžek, vydané 20. 8. 1962 (1 list)1962ka1
7Rozsudek lidového soudu civilního v Brně z 12. 4. 1955 o rozvodu manželství Erharda Martina a Jarmily Martinové, roz. Palivcové (1 list) 1955ka1
8Výpis z knihy manželství o uzavřeném manželství s Miluškou Trtíkovou, roz. Jánskou, vystaven 16. 1. 1957 (1 list)1957ka1
9Školní vysvědčení: Státní reálné gymnasium v Náchodě - pololetní výkaz 1929-1930, výroční vysvědčení 1929-1930, vysvědčení na odchodnou 1930; Rašínovo státní čsl. gymnasium v Hradci Králové - pololetní výkaz 1930-1931, výroční vysvědčení 1931-1932; Státní československá reálka v Hradci Králové - výroční vysvědčení 1933-1934, výroční vysvědčení 1934-1935; Státní čsl. reálka v Praze X. Karlíně - pololetní vysvědčení 1936-1937, výroční vysvědčení 1936-1937, pololetní vysvědčení 1937-1938, výroční vysvědčení 1937-1938, pololetní vysvědčení 1938-1939, vysvědčení dospělosti z 16. 6. 1939 (+ opis vysvědčení dospělosti) (14 listů)1929-1939ka1
10Vysvědčení policejního ředitelství v Praze o bezúhonosti ke složení zkoušky na konzervatoři z 13. 6. 1940 (1 list)1940ka1
11Žádost o vydání cestovního pasu (opisy z 5. 9. 1947, 23. 9. 1947) (2 listy)1947ka1