Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Životopisný materiál
Průkazy

33Občanský průkaz (7. 2. 1963)1963ka4
34Průkaz Národního divadla v Praze (24. 9. 1963)1963ka4
35Řidičský průkaz (3. 2. 1965)1965ka4
36Průkaz Odboru přátel SK Slavie Praha (9. 5. 1968)1968ka4
37Průkaz Spartaklubu, propůjčený (nedatovaný)b. d.ka4
38Průkaz čestného člena Čs. federace filmových klubů ve Filmovém klubu v Kladně (asi 1968)1968ka4
39Členský průkaz Československé federace tělesné výchovy v tělovýchovné jednotě SK Slavia Praha (1. 1. 1971)1971ka4
40Členský průkaz Klubu přátel hospůdky Na rybárně, vydaný předsedou R. Hrušínským (9. 6. 1976)1976ka4
41Čestná průkazka "Pětatřicátníků", příslušníků bývalého p. pl. č. 35 v Plzni a jejich přátel (nedatováno)b. d.ka4
42Členská legitimace Svazu českých dramatických umělců (29. 5. 1978) + xerografická kopie (originál ve fondu SČDU v NA) žádosti o přijetí za člena SČDU (4 listy)1978ka4
43Členská legitimace Českého svazu ochránců přírody (7. 6. 1981)1981ka4
44Členské průkazy Společnosti bratří Čapků č. 1670 (3. 6. 1988) a č. 748 (nedatováno) (2 průkazy)1988ka4
45Členský průkaz Herecké asociace se sídlem v Praze (nedatováno, po r. 1990)(po 1990)ka4
46Léčebný průkaz Státního ústavu národního zdraví v Praze (2. 6. 1988)1988ka4
47Cestovní pasy (13. 10. 1947; 28. 11. 1967; 19. 9. 1989) (3 pasy)1947-1989ka4
48Vojenská knížka (22. 8. 1951)1951ka4
49Potvrzení o vojenské službě z 19. 10. 1990 (1 list)1990ka4
50Vojenská evidence (xerografická kopie dokumentace z Vojenského historického archivu v Bratislavě (10. 4. 1964) (3 listy)1964ka4
51Pracovní průkaz (15. 12. 1948)1948ka4