Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Životopisný materiál
Doklady o zaměstnání

52Pracovní smlouva mezi Družstvem Jihočeského divadla a Martinem Růžkem, vydaná 31. 3. 1947 (1 list)1947ka4
53Pracovní smlouva mezi Státním divadlem v Brně a Martinem Růžkem, vydaná 31. 1. 1951 (1 list)1951ka4
5421. 3. 1952, ředitel Divadla Československé armády v Praze Jan Škoda oznamuje M. Růžkovi, že jeho přestup do DČA by byl z uměleckých důvodů vítán, ale prosí jej, aby urychlil zaslání převodky do termínu, jinak nelze jeho přestup prosadit (1 list)1952ka4
5510. 11. 1956, ředitel Státního divadla v Ostravě nabízí M. Růžkovi angažmá (1 list)1956ka4
56podzim 1956 - 29. 3. 1957, korespondence M. Růžka se Státním divadlem v Brně a Divadlem Československé armády v Praze, týkající se jeho náhlého ukončení angažmá v Praze, žádosti o znovuzískání angažmá v Brně a poté opět v Praze (originály, koncepty, 12 listů)1956-1957ka4
576. 5. 1957, pplk. Antonín Štrof, náčelník Ústředního divadla Čs. armády oznamuje, že vedení ÚDČA je ochotno angažovat M. Růžka do uměleckého souboru ÚDČA od 1. září 1957 (1 list)1957ka4
582. 9. 1957, pplk. Antonín Štrof, náčelník Ústředního divadla ÚDČA armády potvrzuje přijetí M. Růžka do služeb ÚDČA od 1. 9. 1957 (1 list + příloha sešit: pracovní řád)1957ka4
596. 7. 1963-24. 7. 1963, korespondence Luboše Pistoria, ředitele ÚDČA s M. Růžkem ohledně přestupu M. Růžka do Národního divadla (2 listy)1963ka4
60Přestupní list M. Růžka z ÚDČA do Národního divadla, vydaný 5. 7. 1963 s přílohou dopisu Luboše Pistoria Josefu Maršálkovi, šéfu činohry Národního divadla (originál, kopie, 2 listy)1963ka4
617. 10. 1969, Josef Urban, ředitel Národního divadla přijímá demisi M. Růžka z funkce člena prozatímního vedení činohry Národního divadle (1 list)1969ka4
62Dohoda o změně pracovní smlouvy mezi M. Růžkem a Jiřím Pauerem, ředitelem Národního divadla, vydaná 2. 9. 1987 (1 dvojlist v deskách)1987ka4
6317. 10. 1990, žádost M. Růžka o skončení pracovního poměru v Národním divadle k 31. 12. 1990 (1 list, kopie)1990ka4
64Dohoda o rozvázání pracovního poměru mezi M. Růžkem a Národním divadlem k 31. 12. 1990, vydaná 22. 10. 1990 (1 list)1990ka4
65Kádrové dotazníky a pracovně-politické hodnocení ze Státního divadla v Brně, Divadla Čs. armády a z Národního divadla, 1956 1988, (41 listů)1956-1988ka4
66Smlouvy o dílo na vytvoření hereckých rolí ve filmech a televizních filmech (výběr): Temno, Jurášek, Zimní povídka, Sny na neděli, Život pro Jana Kašpara, První a poslední, Princezna se zlatou hvězdou, Zkouška pokračuje, Občan Brych, Tam na konečné (Tichá ulice), Kasaři, Poslušně hlásím (Dobrý voják Švejk), Mezi zemí a nebem, Bomba, Žhavé jaro (?), Skok do tmy, Preclík, Příběh dušičkový, Hvězda zvaná pelyněk, Vysoká modrá zeď, Všechno nejlepší, Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou, Šest žen Jindřicha VIII. (dabing), Haldy, Třicet případů majora Zemana (Loupež sladkého "I" ), Cirkus Humberto (36 listů)b. d.ka4