Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Životopisný materiál
Autobiografické materiály

67Osnova vzpomínek na dětství (ca 1968, 4 listy)(1968)ka4
68Vzpomínky na herecké počátky až do brněnského angažmá (b.d., 2 listy)b. d.ka4
69Vzpomínka na první divadelní vystoupení v Červeném Kostelci v roce 1924 (strojopis, 1 list + l fotografie)b. d.ka4
70Vzpomínání na divadelní začátky pro rozhlas s přednesem z Knihy apokryfů Karla Čapka (3 listy, strojopis, torzo)b. d.ka4
71Vzpomínka na působení v Českých Budějovicích pro Sborník(?) v roce 1989 (rukopis, 1 list)1989ka4
72Přepis vzpomínání z rozhlasového pořadu A léta běží... z roku 1983 s průvodním dopisem redaktora dr. Vladimíra Bernáška (strojopis, 10 listů)1983ka4
73"Zimní filmové vzpomínání" (rukopis, 7 listů)b. d.ka4
74Vzpomínka na Danu Medřickou (rukopis, strojopis, 4 listy)b. d.ka4
75Osnova vzpomínek pro rozhlasové vyprávění, prosinec 1981 (rukopis, 1 list)1981ka4
76Osnova vzpomínek a vzkaz mladému herci k Roku českého divadla 1983(?) (rukopis, 3 listy)1983ka4
77"Nápadníček" - sešit s osnovnými poznámkami k zamýšlené práci na hereckých pamětech, psaný asi 1993 (rukopis, 1 sešit)1993ka4
78Osnova k zamýšlenému psaní hereckých pamětí, psaná v léčebně dlouhodobě nemocných v Motole 1995 (rukopis, 4 listy)1995ka4
79Vzpomínka na holandského důstojníka indonéské armády během natáčení v Indonésii, b.d. (1 list)b. d.ka4
80Autobiografické medailony v časopisech: Lidská 50 (Signál, 26. 10. 1968); Filmové vzpomínání Martina Růžka (Kino, roč. 37, 20. XII. 1982, č. 26); Herecká ohlédnutí. Martin Růžek: Všichni časové svůj čas mají…; Herecká ohlédnutí. Martin Růžek: Na Prahu se táhne přes Brno (oboje Květy 1982, cyklus neúplný); Nejkrásnější vzpomínání Martina Růžka. Ten kluk je stále 1968-1982ka4
81Diáře 1967-1994 (27 sešitů)1967-1994ka4
82Adresáře s telefonními čísly, b.d. (6 sešitů)b. d.ka5