Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Životopisný materiál
Doklady o zdravotním stavu

88Lékařský nález o pracovním úrazu z 29. 9. 1954 s vyměřením úrazového důchodu z 12. 2. 1955 a 2. 7. 1955 (7 listů)1954-1955ka5