Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Soubor medailí, plaket a odznaků

895Vyznamenání za zásluhy o výstavbu. Medaile se stuhou (průměr 3,4 cm, cín)ka31
896Odznak ROH Za obětavou práci se stuhou (průměr 2 cm, cín)ka31
897Bronzový odznak (medaile) člena brigády socialistické práce (průměr 2,4 cm, bronz)ka31
898Medaile Za rozvoj obvodu a zlepšení životního prostředí ONV Praha 4 (průměr 7,5 cm, cín)ka31
899Medaile Za záslužnou činnost MěNV Červený Kostelec (průměr 3,5 cm, mosaz)ka31
900Medaile Městského výboru Československého svazu protifašistických bojovníků v Praze k 40. výročí Pražského povstání 1985 se stuhou (průměr 3,3 cm, mosaz)ka31
901Plaketa města Prahy K významnému životnímu jubileu (průměr 6 cm, bronz)ka31
902Odznak Zasloužilý člen Národního divadla (průměr 3,6 cm, pozlacený kov s emailem)ka31
903Medaile J. K. Tyla s průkazem (ministr kultury ČSR Milan Klusák uděluje M. Růžkovi medaili za významný přínos k rozvoji české socialistické divadelní kultury, event. č. 7, 28. 12. 1983; průměr 6 cm, pozlacený kov)1983ka31
904Pamětní medaile ke stému výročí otevření budovy Národního divadla "Národ sobě" s průkazem 1983 (Národní divadlo v Praze uděluje medaili Martinu Růžkovi, průkaz č. 484; průměr 8 cm, bronz, autor M. Knobloch)1983ka31
905Pamětní medaile k padesátému výročí otevření Národního divadla "Národ sobě" 1933 (průměr 6,1 cm, bronz, v lepenkovém pouzdru "Národní divadlo 1883-1933")1933ka31
906Pamětní plaketa na 60. výročí Divadla na Vinohradech 1907-1967 s průvodním listem věnovaném Martinu Růžkovi 26. 11. 1967 (průměr 7,1 cm, bronz)1967ka31
907Pamětní medaile k 70. výročí Divadla na Vinohradech (průměr 6 cm, bronz)b. d.ka31
908Cena Československého rozhlasu se stuhou a odznakem (plaketa, průměr 10 cm, bronz)b. d.ka31
909Pamětní plaketa Československý film. 70 let (průměr 6 cm, bronz, mosazná destička s vyrytým věnováním Martinu Růžkovi)b. d.ka31
910Pamětní medaile "Československý film 1945-1985" k 40. výročí znárodnění československé kinematografie (průměr 6,1 cm, bronz)1985ka31
911Pamětní medaile k 75. výročí založení Spolku českých bibliofilů 1908-1983 (průměr 7,4 cm, bronz, autor M. Knobloch)1983ka31
912Pamětní medaile Památníku národního písemnictví. Muzeum české literatury v Praze, b.d. (průměr 7,5 cm, patinovaná ocel)b. d.ka31
913Pamětní medaile městského divadla v Chotěbuzi. Averz: Theater der Stadt Cottbus. Kulturbund der DDR. Denkmalpflege in Cottbus. Reverz: Erbaut im Jugendstil 1908 von Architekt Sehring (průměr 7 cm, bronz)b. d.ka31
914Medaile za zásluhy o rozvoj československé tělesné výchovy a sportu s odznakem (průměr 3 cm, pozlacený kov)ka31
915Pamětní medaile k 30. výročí sjednocené tělesné výchovy 1948 1978 se stuhou a průvodním listem ČSTV Martinu Růžkovi 1978 (průměr 2,8 cm, bronz)1978ka31
916Pamětní plaketa 70 let československého fotbalu s odznakem (průměr 5 cm, pozlacený kov s emailem)ka31
917Odznak Za zásluhy o Slavii s průkazem (průměr 3 cm, pozlacený kov s emailem; průkaz č. 27 Za zásluhy o Slavii. Martin Růžek, Praha 1978)1978ka31
918Pamětní medaile k 90. výročí TJ Slavia Praha IPS 1893 s průkazem (průměr 6 cm, bronz; průkaz Pamětní medaile nár. um. Martinu Růžkovi, Praha 1983)1983ka31
919Záslužná medaile Sparta klubu Za ušlechtilé vztahy ve sportu i mezi lidmi. Averz: Národní umělec Martin Frič. První předseda Sparta klubu s odznakem (průměr 3 cm, bronz s emailem, emailový odznak Za zásluhy osázený pěti českými granáty)ka31
920Oboustranná plaketa Sparta klubu Za zásluhy o Sparta klub. Averz: 1966-1971. Pět let úsilí za ušlechtilé vztahy ve sportu i mezi lidmi (5,5 x 4 cm, bronz)1971ka31
921Plaketa Za zásluhy o Dukla klub s dvěma odznaky Dukla Praha a Dukla klub (hliníková reliéfní plastika lipových listů s rytou destičkou Za zásluhy o Dukla klub)ka31
922Hokejový puk s potiskem na averzu: Pohár Martina Růžka. 1. cena 1984. Reverz: Tělovýchovná jednota Slavia Praha IPS (průměr 7,7 cm, pryžový hokejový puk)ka31
923Medaile Sochař Jiří Prádler. Autoportrét 1989 (průměr 4,1 cm, cín, autor Jiří Prádler)1989ka31