Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Životopisný materiál
Dokumentace k politickým událostem
Události z let 1967-1968-1969
Soubor novin 1968-1970

939Československý sport. Ústřední orgán ČSTV. Roč. 16, č. 189, 4. 8. 1968 (1 sešit, 4 listy)1968ka32
940Dikobraz. Satyrický a humoristický týdeník. Roč. 24, č. 31, 30. 7. 1968; č. 32, 6. 8. 1968; č. 38, 17. 9. 1968; roč. 25, č. 26, 24. 6. 1969 (4 sešity, 20 listů)1968-1969ka32
941Divadelní noviny. Čtrnáctideník Svazu čs. Divadelních umělců. Roč. 12, 18. 12. 1968; roč. 13, 2. 7. 1969; 24. 9. 1969; roč. 14, 14. 1. 1970 (4 sešity, 24 listů)1968-1970ka32
942Hlas severu. Časopis Městského národního výboru ve Varnsdorfu. Mimořádné vydání historických dnů, 22. 8. 1968, č. 2; 24. 8. 1968, č. 4; 27. 8. 1968, č. 7 (3 listy)1968ka32
943Filmové a televizní noviny. Vydává Svaz čs. filmových a televizních umělců. Roč. 2, 27. 12. 1968, č. 25-26 (1 sešit, 6 listů)1968ka32
944Jiskra. Okresní noviny Děčínska. Zvláštní vydání 24. 8. 1968, č. 7; 25. 8. 1968, č. 9; 26. 8. 1968, č. 11 (3 listy)1968ka32
945Lidová demokracie. Orgán Čs. strany lidové. Roč. 24, 28. 7. 1968, č. 207; 4. 8. 1968, č. 214; 5. 8. 1968, č. 215; 6. 8. 1968, č. 216; 8. 8. 1968, č. 218; 8. 1968, č. 220; roč. 25, 19. 4. 1969, č. 92; Neděle s LD, 25. 4. 1970, č. 16; 29. 4. 1970, č. 100 (9 sešitů, 25 listů)1968-1970ka32
946Literární listy. Týdeník Svazu čs. spisovatelů. Roč. 1, 18. 7. 1968, č. 21; 1. 8. 1968, č. 23; 8. 8. 1968, č. 24 (3 sešity, 28 listů)1968ka32
947Listy. Týdeník Svazu čs. spisovatelů. Roč. 1, 7. 11. 1968, č. 1; 12. 12. 1968, č. 6; roč. 2, 27. 2. 1969, č. 8; 3. 4. 1969, č. 13 (4 sešity, 28 listů)1968-1969ka32
948Mladá fronta. Deník ČSM. Roč. 24, 22. 3. 1968 (zvláštní vydání), č. 81; 4. 8. 1968, č. 214; 26. 10. 1968, č. 286; roč. 25, 21. 7. 1969, č. 169 (4 sešity, 13 listů)1968-1969ka32
949Práce. Deník Revolučního odborového hnutí. Roč. 24, 1. 7. 1968, č. 180; 21. 7. 1968, č. 200; 6. 8. 1968, č. 216; 21. 9. 1968, č. 258 (4 sešity, 15 listů)1968ka32
950Průboj. Orgán Severočeského krajského výboru KSČ. Zvláštní vydání, 22. 8. 1968; 24. 8. 1968; 25. 8. 1968 (3 listy)1968ka33
951Rudé právo. Orgán Ústředního výboru Komunistické strany Československa. 18. 7. 1968 (zvláštní vydání); roč. 48, 19. 7. 1968, č. 198; 25. 7. 1968, č. 204; 26. 7. 1968, č. 205; 28. 7. 1968, č. 207; 31. 7. 1968, č. 210; 1. 8. 1968, č. 211; 2. 8. 1968, č. 212; 3. 8. 1968, č. 213; 5. 8. 1968, č. 215; 6. 8. 1968, č. 216; 7. 8. 1968, č. 217; 9. 8. 1968, č. 219; 11. 8. 1968, č. 221; 25. 8. 1968 (zvláštní nedělní vydání); 6. 9. 1968, č. 246; roč. 49, 9. 1. 1969, č. 7; 19. 8. 1969, č. 194; roč. 50, 31. 1. 1970 (torzo), 30. 4. 1970, č. 101 (20 sešitů, 65 listů)1968-1970ka33
952Student. Týdeník mladé inteligence. Roč. 4, 31. 7. 1968, č. 31 (1 sešit, 4 listy)1968ka33
953Svět v obrazech. Obrázkový týdeník. 21. 9. 1968, č. 36 (1 sešit, 16 listů)1968ka33
954Svoboda. Deník Středočeského krajského výboru KSČ. Roč. 77, 5. 9. 1968, č. 215 (1 sešit, 3 listy)1968ka33
955Svobodné slovo. List Československé strany socialistické. Roč. 24, 3. 8. 1968, č. 213; 22. 9. 1968, č. 261 (2 sešity, 8 listů)1968ka33
956UK. Universita Karlova. Čtrnáctideník. Roč. 15, 16. 5. 1969, č. 17; 10. 6. 1969, č. 19 (2 sešity, 8 listů)1969ka33
957Večerní Praha. List všech Pražanů. Roč. 14, 22. 3. 1968, č. 70; 2. 9. 1968, č. 197; 3. 9. 1968, č. 198; 4. 9. 1968, č. 199 (4 sešity, 10 listů)1968ka33
958Vpřed. Orgán OV KSČ a ONV v Liberci. 4. mimořádné vydání, 22. 8. 1968 (1 sešit, 2 listy)1968ka33
959Zemědělské noviny. Deník venkova. Roč. 24, 10. 8. 1968, č. 190 (1 sešit, 4 listy)1968ka33