Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dokumentace k politickým událostem
Události z let 1967-1968-1969

929Pozvánky na schůze KSČ v Národním divadle s programem: Pozvání na 49. zasedání celozávodního výboru KSČ v Národním divadle 4. května 1967; Pozvání na 53. zasedání celozávodního výboru KSČ v Národním divadle 7. června 1967 (3 listy)1967ka32
930Ludvík Vaculík: referát na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů, 28. června 1967 (1967, strojopis, průklep, 14 listů)1967ka32
931Tribuna otevřenosti. Výtisk zkráceného záznamu z večera otázek a odpovědí "Mladí se ptají", který uspořádal Městský výbor ČSM ve spolupráci s Ústavem dějin KSČ v Praze v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (PKOJF) ve středu 20. března 1968. Vydala Tisková komise Rady klubů mládeže MVČSM v Praze (tisk, 8 listů)1968ka32
932Soubor letáků ze srpnových dnů 1968 reakce na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy (Prohlášení presidenta republiky; Zpráva ze zasedání vlády 22. 8. 1968; Výzva a pokyny OV NF ke všem organizacím, výborům NF a občanům Děčína 23. 8. 1968; Výzva Socialistické akademie Děčín 24. 8. 1968; Praha 23. 8. 1968. Naši přátelé? Unsere Freunde? Naši druzja?; Na vědomí a vyjádření všem! Předsednictvo OV KSČ v České Lípě 26. 8. 1968; Těm, kterým věříme; Kdo mluví za národ?; Zradili ideu lidstva Mír. 20. 8. 1968; Občané!; Hlas Prahy č. 2 a 3 přináší hesla z okupované Prahy srpen 1968) (11 listů)1968ka32
933K událostem v Československu. Fakta, dokumenty, svědectví tisku a očitých svědků. Vydala Tisková skupina sovětských žurnalistů. První vydání, Moskva 1968. Tzv. "Bílá kniha" rozdávaná sovětskými vojáky jako propagandistická brožura ospravedlňující intervenci vojsk (1 brožura, 159 str.)1968ka32
934Rudé Právo. Zvláštní sjezdové číslo. 14. sjezd KSČ zasedá, 22. 8. 1968 (4 listy)1968ka32
935"Svoboda - Dubček". Československá vlajka - upomínkový propagační lístek, 1968 (1 list, 4,3 x 8,1 cm)1968ka32
936Stanovisko předsednictva ústředního výboru Českého odborového svazu umění a kultury z 2.-4. 4. 1969 k hodnocení událostí noci z 28. na 29. 3. 1969 (po vítězném hokejovém zápasu ČSSR- SSSR) (cyklostyl, 1 list)1969ka32
937Prohlášení zaměstnanců Thomayerovy nemocnice a výzkumných ústavů ministerstva zdravotnictví v Praze - Krči k vyloučení dr. Františka Kriegla z KSČ a z politického života, po 30. 5. 1969 (strojopis, průklep, 1 list)1969ka32
938Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Schváleno plenárním zasedáním ÚV KSČ v prosinci 1970 (tisk, 8 listů)1970ka32
Soubor novin 1968-1970