Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dokumentace k politickým událostem
Charta 77

960Prohlášení Charty 77, 1. 1. 1977 (strojopis, průklep, 5 listů)1977ka33
961Charta 77 Prohlášení č. 2, 8. 1. 1977; Charta 77 prohlášení č. 3, 15. 1. 1977 (strojopis, průklep, 4 listy)1977ka33
962Charta 77 - Dokument č. 4; Doc. Dr. Zdeněk Mlynář, CSc.: Světové odborové federaci, 27. 1. 1977; Prohlášení Pavla Kohouta k odpovědnosti vlády vůči signatářům Charty 77, 22. 1. 1977; Doc. Dr. Zdeněk Mlynář, CSc.: Doc. Dr. Jaromíru Obzinovi, ministru vnitra ČSSR, 26. 1. 1977; Prof. Dr. Jan Patočka, DrSc., dr. h. c.: Čím je a čím není Charta 77, 7. 1. 1977 (strojopis, průklep, 8 listů)1977ka33
963Presidentu ČSSR dr. Gustávu Husákovi, Federálnímu shromáždění ČSSR, b.d. (strojopis, průklep, 3 listy)b. d.ka33
964Zdeněk Mlynář: O udavačství, vydírání a jiných motivech nadcházejícího jara (fejeton), b.d. (strojopis, průklep, 1 list)b. d.ka33