Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dokumentace k politickým událostem
Listopad 1989 (-1991)

965Bulletin divadelní sekce Svazu českých dramatických umělců (dokumety z Národní konference divadelní sekce SČDU dne 6. června 1989) (cyklostil, 68 stran)1989ka33
966Otevřené dopisy a stanoviska divadelníků (Národní divadlo, Vinohradské divadlo, Ivo Žídek) k událostem 17. listopadu 1989, 22.-23. 11. 1989 (9 listů + 1 novinový dvojlist)1989ka33
967Provolání, stanoviska, výzvy Občanského fóra, institucí, organizací a jednotlivců k událostem 17. listopadu 1989 (Občanské fórum, Prognostický ústav ČSAV, Ústav státu a práva ČSAV, Jiří Mucha, studenti) (10 listů)1989ka33
968Soubor recitačních textů pro přednes na mítincích herců s občany v listopadových dnech 1989 (6 listů)1989ka33
969Svobodné slovo (torzo) z 11. ledna 1990 s prohlášením umělců Národního divadla o zřeknutí se titulů zasloužilý a národní umělec (2 listy)1990ka33
970Časopis Reflex, roč. 2, 22. 1. 1991, č. 4 s dotazníkovou anketou redakce k umělcům k tématu jejich údajných podpisů na tzv. Antichartě (1 sešit, 32 listů)1991ka33