Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Varia

971Kuponové knížky Martina Růžka, 1992, 1993 (2 sešity)1992-1993ka33
972Menu svatební hostiny Martina a Mileny Růžkových. Hotel Slavia Brno 27. 12. 1956 (1 list)1956ka33
973Grafologický rozbor písma Martina Růžka, b.d. (1 list)b. d.ka33
974Tištěná poděkování Martina Růžka za blahopřání k 65. a 70. narozeninám narozeninám, 1983, 1988 (2 listy)1983, 1988ka33
975Svatý Václave, oroduj za nás! Pamětní lístek na památku novokněžského požehnání P. Josefa Němce s reprodukcí obrazu sv.Václava od J. Mánesa, 1949 (1 lístek)1949ka33
976Noviny Národního divadla, roč. 4, 1970, č. 3 (1 trojlist)1970ka33
977Výsledky festivalu původní české rozhlasové hry Prix Bohemia 80, konaného 19.-23. 5. 1980 v Plzni (1 list)1980ka33
978Rozdělení pracovních sil v ČSSR. Humoristická statistika, b.d. (1 list)b. d.ka33
979Pohled na Červený Kostelec od Doležalovy tiskárny. Foto obrazu náchodského malíře Karla Šafáře, b.d. (1 foto)b. d.ka35
980Dětský portrét Konráda Babraje, syna Vlasty Chramostové a Konráda Babraje, akad. sochaře, 1960 (1 foto)1960ka35
981Orlické divadlo. Soubor orlického divadla v Žamberku, b.d. (1 foto)b. d.ka35
982Momentní foto dokumentující nacistickou rasovou segregaci židů v protektorátu "nákupní doba pro židy" (1940-1945) (1 foto)1940-1945ka35
983Fotokopie obrazu císaře Františka Josefa I., fotoatelier Pretzner Wien, 1916 (1 foto)b. d.ka35
984Stanovy Společnosti bratří Čapků schválené rozhodnutím ministerstva vnitra 28. prosince 1946 (1949, brožura, 17 stran)1946ka33
985Sv. František Saleský: Modlitba ve stáří, bez data (1 list)b. d.ka33