Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dodatky
Dokumentace k politickým událostem
Události let 1967-1968-1969

989Jsme s Vámi, buďte s námi. Jiří Kantůrek, Vladimír Škutina, předtištěný korespondenční lístek určený k zaslání podepsaným do Čs. televize, asi 1968 nebo 1969 (1 list)(1968-1969)ka33
990Ústřední výbory tvůrčích svazů, svazu vědeckých pracovníků a Českého svazu umění a kultury. Materiály ze společného zasedání ústředních výborů. 22. května 1969 (1 brožura, 36 stran)1969ka33
991Provolání českých umělců, vědců, publicistů a kulturních pracovníků, květen 1969 (1 list, cyklostyl)1969ka33
992Předsednictva všech tvůrčích svazů píší otevřený dopis Předsednictvu ÚV KSČ, byru ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích a Předsednictvu ÚV Národní fronty, 6. 6. 1969 (1 list, cyklostyl)1969ka33