Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Korespondence
Korespondence osobní
Korespondence s úřady, institucemi a organizacemi

168Dopisy přijaté: Art Production K, a.s. Miloslav Zapletal (1990, 1), Československá televize Dr. Oldřich Janota, Dr. Jiří Moc (1983 1989, 3 + 5 listů příloh), Československý rozhlas Alois Šrubař, dr. Marie Houšková, Jindřich Uher (1979 1989, 5), Český svaz chovatelů drobného zvířectva Ing. Josef Sobl (1984, 1), Filmové studio Barrandov Vlastimil Harnach (1969, 1), Karlovarský porcelán Jiří Chládek (1983, 1 s konceptem odpovědi M. Růžka), Klub za starou Prahu Prof. Dr. Ing. Arch. Emanuel Hruška, DrSc, Dr. Oldřich Hora (1988, 1), Melantrich závodní klub JUDr. Luděk Kapitola, Čestmír Kubík (1983, 1), Národní divadlo. Závodní výbor ROH; dílenský výbor ROH Antonín Švorc, Jiří Štěpnička (1983 1988, 2), Národní divadlo Prof. PhDr. Milan Lukeš, DrSc. (1988, 1), Národní muzeum v Praze PhDr. Miroslav Mudra (1983, 1 + l foto), Ochranný svaz autorský (1981, 1), Reflex společenský časopis Petr Hájek (1990, 1 + kopie odpovědi M. Růžka), Sdružení pro vybudování domova pro opuštěná zvířata ve Středočeském kraji (1978, 1), Odbor přátel Slavie (1966, 1), Společnost bratří Čapků v Praze Dr. František Krčma, Milena Pfannová (1983, 1), Spolek českých bibliofilů v Praze dr. František Dvořák, dr. H. Schreiber (1983, 2 + 1 příloha), Tepna. Bavlnářské závody n.p., Náchod (1961, 1), Týdeník Československá televize Ivan Foustka (1976, 1), Veřejná bezpečnost Krásná Lípa obvodní oddělení kolektiv příslušníků SNB (1989, 1), Základní organizace zdravotně postižených Pečky Ludmila Soukupová (1992, 1) 1966-1992ka11
169Dopisy odeslané: prof. PhDr. Milan Lukeš, DrSc., ministr kultury ČSR (1989, 1 kopie dopisu), Městský národní výbor v Chřibské (1966, 1 koncept dopisu M. Růžka)1966-1989ka11