Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Korespondence
Korespondence osobní
Koncepty dopisů určeným i neurčeným osobám

113Ota Janeček, malíř (1983, 2 dopisy, 3 listy), Iva Janžurová, herečka (1992, 1 dopis, 1 list), Doc. Ing. Milan Kymlička, CSc., ministr kultury (1989, 1 dopis, 3 listy), Evžen Sokolovský, divadelní a televizní režisér (1985, 1 dopis, 1 list), František Šulc, tajemník Odboru přátel Slavie a sportovní funkcionář (1976 1981, 2 dopisy, 6 listů), Ivo Žídek, operní pěvec (1986, 1 dopis, 1 list)1976-1992ka7
114Neurčené osoby (?)b. d.ka7