Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Korespondence
Korespondence osobní
Blahopřání k 60. narozeninám v roce 1978

117Dopisy odesilatelů (B): Libor Balabán s rodinou , Světlana Bahnová z Rabatu (1 příloha), Balákovi z Brna, Ríša Baran z Bohumína, Jan Bažant z Prahy, Josef Bek, herec, Michaela Bendová z Liberce, herečka, dr. Bezecný z Prahy, Vladimír Bičík, herec (1 příloha: kresba karikatura M. R.), Josef Bláha, herec, Blanka Bohdanová, herečka, Jaroslav Bohuslavský, archivář VUD z Červeného Kostelce, MUDr. Vladimír Böhm z Domažlic, Jiří Brejha, vedoucí tajemník OV KSČ Praha 4, Lenka Brodská z Tišic (1 příloha), Otakar Brousek, herec, Dr. Václav Brož z Prahy, Oldřich Brýda, npor. v.v., Zdeněk Buchvaldek, herec, předseda pražské pobočky Svazu českých dramatických umělců s Ladislavem Glaserem, tajemníkem PP SČDU, Štěpán Bujárek z Vacleřic, ochotnický herec, Helena Bulířová, Věra a Jiřina Burešovi z Prahy 1978ka8
118Dopisy odesilatelů (C): Ing. Cincibus s Jarmilou Cincibusovou, pracovník filmu, PhDr. Čestmír Císař, politik, Vladislav Ed. Coufal, divadelní a filmový novinář, Ing. Milan Cuřín, funkcionář SK Slavie, Bohuš Čáp, herec, Jaroslav Čapek z Prahy, Vlad. Čermák z Neratovic, Čespírovi a Sajnerovi z Orlického Záhoří, Ing. Václav Čichovský z Benešova1978ka8
119Dopisy odesilatalů (D, E): Milka Dadáková, manželka herce Otakara Dadáka, Jana Datková z Rumburka, pracovnice pošty, Jana Dědková s rodinou, příbuzní Mileny Růžkové, Ing. Dr. Jiří Doležálek, DrSc., profesor vysoké školy chemicko-technologické, spolužák z reálky v Hradci Králové, Jiří Dratva, malíř, Drimlovi z Brna, Hermína Durdíková z Brna, prof. Antonín Dvořák, dramaturg Čs. televize, Karel Effa, herec, Evžen Erban, předseda České národní rady 1978ka8
120Dopisy odesilatelů (F): Fagošovi, chovatelé plemene boxerů z Prahy, Jan F. Fischer z Prahy, Inka Fischerová z Brna, Jan Fišar, Vlastimil Fišar, herec, Julie Flanderská z Prahy, Josef Franc ze Suchdola u Prostějova, Jiřina Francová, Mirka Fučíková-Krásná, spolužačka M. Růžka z Červeného Kostelce1978ka8
121Dopisy odesilatelů (H, CH): Alois Hajda, režisér, Jiří Hanibal, sběratel autografů z Ostravy, Jaroslav Hanka, šéf činohry ND, s Václavem Švorcem, Haušildová, okresní archiv Most, Josef Havlín, politik, Jaroslav Hes, velvyslanec ČSSR v Kenyi, Marcela Hlinková z Krásné Hory n. Vl., Františka Hoňková z Ostravy, Blažena Hančlová z Brna, Zlata Hládková z Varnsdorfu, Milena Honců z Hronova, JUDr. Jan Horák z Prahy, Maxa Horniš, Olga Hortová z Prahy, Václav Hrabánek z Prahy, Bohuš Hradil z Prahy, Ing. Václav Hůla, místopředseda vlády ČSSR, Gustáv Husák, generální tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR, Josef Charba, Pravoslav Chlebníček, taxikář z Prahy1978ka8
122Dopisy odesilatelů (I, J): Alois Indra, předseda federálního shromáždění ČSSR, Vladimír Janistín, vedoucí propagační referent Zetor Brno (1 příloha), Máša Jelínková-Rosecká ze Žďáru n. S., Václav Jírovec, Jiříkovi z Prahy, Jonovi ze Špindlerova Mlýna, Ing. Josef Jung, ministr vnitra ČSR, Eva a Karel Jurčíkovi z Mysločovic1978ka8
123Dopisy odesilatelů (K): Dr. Jaroslav Kafka z Hradce Králové, Dr. Miloslav Kaizr, ředitel odboru literatury a divadla MK ČSR, Ján Kákoš, dramatik v Slovenském národním divadle a předseda Svazu československých dramatických umělců, s Ing. Arno Krausem (2 dopisy), Ing. Jan Kálal z Prahy, Jindřich Kalina, spolužák M. Růžka z Červeného Kostelce, Zdeněk Kaloč, Emil Kárník z Prahy, Quido Kastner (?), archivář, Ing. Václav Kestler z Plzně, Výzkumný ústav železniční Praha, Dalimil Klapka, herec, Vlastimil Klazar z Hradce Králové, rodina Kloudova z Červeného Kostelce, Milan Klusák, ministr kultury ČSR, Ing. Jaroslav Knobloch z Prahy, Ivana Kobrlová z Vrchlabí, Vítězslav Kocourek, spisovatel, Přemysl Kočí, ředitel ND, Jana, Ludmila a Jana Kochaníčkovy ze Zdounek, R. Kolářová, Josef Kolda z Litoměřic, Ladislav Komárek, předseda oddílu kopané Slavia Praha IPS, Eva Konečná z Mostu, Miloš Konvalinka, šéf opery ND, Josef Korčák, předseda vlády ČSR, Arnold Kořalník, Miloslava Koubková z Loun, Jiří Kozderka z Rožnova p. Radhoštěm, Dr. František Kožík, spisovatel, Josef Krajhanzl, podnikový ředitel Inženýrských a průmyslových staveb, F. Král z Čísovic, Eva Krásová z Chodova, Štěpánka a Václav Krátký z Prahy, Kratochvílovi, staropražská drogerie "u Týna", B. a F. Krausovi z Prahy, Kreclovi z Červeného Kostelce, Jitka Kroupová z Plzně, Vladimír Krška, herec, B. Krumlovský z Prahy, Helena Kružíková, herečka, Karel Křížek, pracovník n.p. Léčiva, Jiří a Draha Kubinovi, JUDr. Bohuslav Kučera, místopředseda Federálního shromáždění ČSSR, Michal Kudrnáč, syn hereckých rodičů Michaely a Rudolfa Kudrnáčových, Jan Kühmund, herec, rodina Kvapilova, Blahova a Strnadova z Uherského Hradiště, Jaromír Květ, jednatel Slavie Praha IPS, Jaroslav Kyncl, generální ředitel mlýnského a pekárenského průmyslu Praha 1978ka8
124Dopisy odesilatelů (L): Míla Labík, ochotnický herec a režisér z Červeného Kostelce, Rudolf Lampa, operní pěvec, Otakar Lanc, ředitel Českého literárního fondu a Josef Mixa, herec a předseda sekce pro tvůrčí čínnost v oblasti divadla a rozhlasu ČLF, Josef Langmiler, herec, Karel Lang, odbor přátel Slavie z Bystřice pod Hostýnem, Metoděj Láník z Proboštova u Teplic, Dr. Václav Lepš z Hradce Králové (1 příloha), Vladimír Leraus, herec, RNDr. Vlastimil Letošník, geograf a hydrolog na Univerzitě Karlově, Lexa, Božena Linková z Malé Skály, Jiřina Liznerová, Josef Lněnička ze Rtyně v Podkrkonoší, dr. Matej Lúčan, místopředseda vlády ČSSR1978ka8
125Dopisy odesilatelů (M, N): Karel Majer z Prahy, František Marek, architekt, MUDr. Antonín Mařica z Domanína, Vladislav Mašek, ředitel Ústřední půjčovny filmů, Olga, Vladimír, Martina a Honza Menšíkovi, rodina herce Vladimíra Menšíka, prof. PhDr. Rudolf Mertlík, klasický filolog, Jaroslav Merunka, vedoucí produkce Čs. televize, Ludvík Mičánek, umělecký ředitel loutkových divadel v Brně, M. Mikysová z Prahy, Moravec z Ostravy, Dr. Josef Mudroch, místopředseda Československého mírového výboru, Zuzana Muellerová z Brna, Luděk Munzar a Jana Hlaváčová, herci, Musil s rodinou, Josef Neděla z Českého Šternberka, M. Nejedlý z Kladna, V. Němec z Českých Budějovic, Stanislav Neubert, šéfredaktor Hlavní redakce literárního a dramatického vysílání Českého rozhlasu, Dagmar Neumannová, herečka, Jaroslav Nezval, scénárista a dramatik ND, Ladislav Novák, bývalý ředitel Kanceláře prezidenta republiky1978ka8
126Dopisy odesilatelů (O, P, Q): Zbyšek Olšovský, Gustav Oplustil, televizní tvůrce a scénárista, Jiří Ordelt z Karviné, Déda Papež, herec, Vlasta Pavlatová z Turnova, Eda Pavlíček z Ostravy, plk. Ing. Josef Pavlík, vojenský letec (2 dopisy), Zina Pecháčková, členka Pražského Hlaholu, Jiřina Petrovická, herečka, Jiří Pilz z Horních Habartic, PhDr. Vlastislav a Eleonora Pindrochovi ze Skutče, Pištecová, Marie Podhorská, vdova po režiséru Aleši Podhorském, Karel Polák, ministr stavebnictví ČSR, Zdeněk Poledníček z Třibřich, Poloczkovi z Kralup n. Vl., Ing. Svatopluk Potáč, předseda Státní banky československé, Jiří Prikel z Prahy, Jan Procházka, pracovník Divadelního ústavu, Dr. Ivo Prokop, Prof. Ing. Josef Přib, spolužák M. Růžka z karlínské reálky, JUDr. Antonín Pšenička, vedoucí sekretariátu Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR, K. Purkyt z Prahy, J. Purš, ústřední ředitel Československého filmu 1978ka8
127Dopisy odesilatelů (R, Ř): A. Raddová z Mladé Boleslavi, Oldřich Rambousek z Prahy, Jindřich a Julie Ritterovi (Mrzílková) z Červeného Kostelce, Ronzovi z Poděbrad, Lída Roubíková, Ing. Jan a Ing. Věra a Martin Růžkovi z Velvar (2 přílohy), Josef Rýva z Litoměřic, zedník, Hana a Jana Ržoncovi z Duchcova, Čestmír Řanda, herec, dílenský výbor ROH činohry ND1978ka8
128Dopisy odesilatelů (S): Dr. Salabová, náměstkyně ústředního ředitele Čs. televize, Dr. František Sedláček, redaktor a propagační parcovník, Bohumír Semerák z Prahy, syn MUDr. Semeráka, rodáka z Červeného Kostelce, Jaroslav Schneider, výroba divadelních výprav ND, Jitka Skalická z Prahy, Dr. Milan Skalník, člen ČINu, Otakar a Štěpán Skalští, Ing. Hana Skočilasová z Prahy, Eva Skoupilová z Olomouce, Ing. Ladislav Slepička, dopravní podnik hl. m. Prahy Metro, Milan Smeták, Bohuš Smutný z Brna, Zdeněk a Ludmila Součkovi z Poříčí n. S., Dr. Eva Soukupová, ředitelka Divadelního ústavu, Dr. Bohumil Steiner, podnikový ředitel Filmového studia Gottwaldov, Karla Steinerová z Prahy, Maxmilián Strakoš, učitel, MUDr. Ing Otto Stránský, Sláva Straussová (Myslíková), spolužačka z reálného gymnázia v Karlíně, Olga Strocká, Střihavkovi z Červeného Kostelce, Suhardjo z Indonesie, Jitka Suchá z Prahy, František Suk, Sukupovi z Prahy, Lubomír Sulovský z Žatce, J. Svačina z Valašského Meziříčí, Svalíkovi z Prahy, Svěrčina, ústřední ředitel Československé tiskové kanceláře, Ing. Karel Svoboda, náměstek generálního ředitele podniku Brněnské veletrhy, Vlastimil Svoboda, ministr předseda výboru lidové kontroly ČSR, Svoboda, operetní herec1978ka8
129Dopisy odesilatelů (Š): Věra Šimčíková z Bystřičky u Vsetína, Oldřich Šimek z Horního Adršpachu (2 dopisy + 3 přílohy), Vlastimil Šíp z Rovenska pod Troskami, Škaldovi z Hradce Králové, Jan Škoda, divadelní režisér, Škodovi z Červeného Kostelce, Karel Šotl, filmař, Janina Šraierová z Ostravy, Jiří Šrámek, šéfrežisér slovesné edice Supraphon, Ivo Štolc, redakční kolektiv 100+1 zahraničních zajímavostí, Dr. Lubomír Štrougal, předseda vlády ČSSR, Mirka Šubrtová z Plzně-Újezda, Karel Šulc z Červeného Kostelce, spolužák, Šulistovi z Českých Budějovic, Jiřina Švorcová, herečka a Jaroslav Hejna, předsedkyně a vedoucí tajemník Svazu českých dramatických umělců1978ka8
130Dopisy odesilatelů (T): Květoslava Táborská, Táďa, ředitel Krušnohorského divadla v Teplicích, Taušlovi, Ing. Karel Tichý z Prahy, sběratel autografů, Tobiášovi a Žákovi z Čáslavě, Vlasta Tomsová z Mladé Boleslavi, Trčkovi z Kralup n. Vl., Turčanovi z Podkonice1978ka8
131Dopisy odesilatelů (U, V, W): MUDr. Miroslav Uher, CSc., primář ortopedického oddělení, MUDr. Miroslava Urbanová z Kroměříže, Daniel Vaca, Věra a Bohumil Vagenknechtovi z Zvičiny, Františka Valentová z Olšan u Šumperka, RNDr. Zdeněk Veselovský, ředitel ZOO Praha, František a Naděžda Vichrovi, František Viktorin z Českých Budějovic, Josef Vinklář, herec, Jaroslava Visingerová z Prahy, František Volf, malíř, Milan Vondruška, ministr školství ČSR, Vlasta Vospělová z Plzně, J. Votava, herec, Luboš Wenzel z Vamberka, Josef Wergner, spolužák z reálného gymnázia v Karlíně 1978ka8
132Dopisy odesilatelů (Z, Ž): Prof. PhDr. Artur Závodský, DrSc., literární kritik, Hana Zagorová, zpěvačka, Jaroslava Zdecíkalová z Tábora, Marie Zemanová z Červeného Kostelce, Stanislav Zindulka, herec, Zdeněk Zuzka, primátor hl. m. Prahy, Věra Zvonečková z Olomouce, Žáčkovi z Českého Těšína, Olga Žitecká z Prahy, S. Žižková-Bukovčanová z Tachova, rodina Žlábkova z Prahy1978ka8
133Dopisy odesilatelů (kolektivy): Buffet Zlatý klíč v Červeném Kostelci, ČKD Hronov závodní jídelny, ČsT provoz, Čtenářský kroužek ve Všestarech, Dámská krejčovna Státního divadla v Brně, Dílo podnik Českého fondu výtvarných umělců, Divadlo pracujících Most (Vladislav Chudlaský), Domov důchodců v Malé Čermné (2 dopisy), Dům kultury v Orlové 4, hlavní redakce literárně dramatického vysílání Čs. rozhlasu zvací oddělení a produkce, Interklub ZDŠ Blažkova 9 Brno, JZD Senice na Hané, lahůdkářské centrum v Děčíně, "Lukusáci", Mikroforum (Tomáš Sláma), obvodní pošta Praha 4, odbor přátel Slavie Ostrava, Okresní archiv Most, Pěvecké sdružení moravských učitelů, pionýrská skupina při 4. ZDŠ v Litvínově, podnikový výbor KSČ n.p. Inženýrské a průmyslové stavby Praha, prodejna Svit Celetná 15 Praha, Rada ONV Praha 4, Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého (Zdeněk Buchvaldek), Severomoravské divadlo Šumperk (Vladimír Švalík), školní jídelna 2. ZDŠ Chrudim, telefonní ústředka a telegraf Rumburk, Těšínské divadlo, ZDŠ Újezd u Uničova, zelináři z Rumburka, Ústřední podnik zemědělské techniky Červený Kostelec, Viola (PhDr. Vladimír Justl, CSc.), ZDŠ Chřibská IX. třída1978ka9
134Dopisy odesilatelů (neurčené): 5 dopisů (+ koncept dopisu neznámému adresátovi)1978ka9