Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Korespondence
Korespondence osobní
Blahopřání k 65. narozeninám v roce 1983

135Dopisy odesilatelů (B, Č, D): Josef Balvín, divadelní kritik, Věra Březovská, vdova po spisovateli Bohuslavu Březovském, Vasil Biľak, politik, Josef Bek, herec, MUDr. Vladimír Böhm z Domažlic, RSDr. Jiří Brejha, vedoucí tajemník OV KSČ v Praze 4, Miroslav Doležal, herec, Karla Dusilová z Červeného Kostelce1983ka9
136Dopisy odesilatelů (F, H): Marie Fišáková z Prahy (+ 1 grafický list), Josef Havlín, politik, Jaroslav Hes, emeritní diplomat, Hlízovi z Žatce, Rudolf Hrušínký, herec, Jiří Horčička, rozhlasový režisér, s ženou Jarmilou, Gustáv Husák, generální tajemník ÚV KSČ a prezident republiky 1983ka9
137Dopisy odesilatelů (I, J, K): Alois Indra, předseda Federálního shromáždění ČSSR, Ing. Josef Jung, ministr vnitra ČSR, Ján Kákoš, předseda Ústředního výboru Svazu československých dramatických umělců a Zdeněk Míka, 1. místopředseda ÚV SČSDU, Milan Klusák, ministr kultury ČSR, Ladislav Kopřiva, ministr vlády ČSR, Vítězslav Kocourek, spisovatel, František Kožík, spisovatel, Jitka Křivanová, Okresní knihovna Třebíč, Jiří a Draha Kubinovi, Jaroslav Kupilík a slávisté z Domažlic 1983ka9
138Dopisy odesilatelů (L, M, N): Ivan Lazorik, náměstek ministra spojů ČSSR, Oskar Linhart z Přerova, Dr. Matej Lúčan, podpředseda vlády ČSSR, Karla Mahenová, vdova po Jiřím Mahenovi, Otmar Mácha, hudební skladatel, Marie Mašínová z Roztok, Josef Mixa, herec, Luděk Munzar a Jana Hlaváčová, herci, Richard Němec, ředitel Pražského kulturního střediska, Anežka Neumannová, vedoucí odboru kultury NV hl. m. Prahy, Ladislav Novák, bývalý ředitel Kanceláře prezidenta republiky 1983ka9
139Dopisy odesilatelů (O, P): Karel Oberthor, malíř a grafik (1 +1 grafický list), Doc. PhDr. Jaromír Obzina, DrSc., místopředseda vlády ČSSR, Ing. Svatopluk Potáč, místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní plánovací komise, prof. Jiří Pauer, ředitel Národního divadla, plukovník Ing. Josef Pavlík, vojenský letec, Vadim Petrov, hudební skladatel a profesor konzervatoře, Jiřina Petrovická, herečka, Vladislav Pietras, provozní náměstek ředitele ND, Doc. Lubomír Poživil, Prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc., kardiochirurg1983ka9
140Dopisy odesilatelů (R): Oldřich Rambousek z Prahy (1+ 15 listů příloh), Ján Riško, ústřední ředitel Československého rozhlasu (2 dopisy), Lída Roubíková, Anna Rusová, lidová výtvarnice a básnířka z Červeného Kostelce (2 dopisy + 2 listy příloh), Růžička, Český svaz protifašistických bojovníků, základní organizace Praha 4, Bohuslav Řehoř, ředitel Ochranného střediska Výkonných umělců při OSA 1983ka9
141Dopisy odesilatelů (S, Š): Ing. Karel Snopek, Jaroslav Soukup, Dr. Eva Soukupová, ředitelka Divadelního ústavu, MUDr. Ing. Otto Stránský, spolužák z reálného gymnázia v Karlíně, Lubomír Štrougal, předseda vlády ČSSR, Svěrčina, ústřední ředitel Československé tiskové kanceláře, Vlastimil Svoboda, ministr předseda Výboru lidové kontroly ČSR, PaeDr. Drahoslava Šellerová, tajemnice Českého výboru odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací, MUDr. Jaroslav Šindelář, psychiatr a neurolog (1 + 1 list přílohy), Miroslav a Marie Špačkovi, Jaroslav Šrajer ze Slaného, učitel a kronikář, Ing. František Štafa, primátor hl. m. Prahy1983ka9
142Dopisy odesilatelů (T, V, W, Z): Marie Tauberová Krombholcová, Milada Těhníková, malířka a grafička (1 + 1 grafický list), Ladislav Vajdička, divadelník, Vlasta a Luboš Vojtkovi z Rumburka, Marie Volfová, manželka malíře Františka Volfa, Gabriela Vránová, herečka, Ladislav Vymětal, Mojmír Weimann, náměstek pro umělecký provoz Hudebního divadla v Karlíně a Nuslích, Jan Zelenka, ústřední ředitel Československé televize 1983ka9
143Dopisy odesilatelů (kolektivy): Občané Červeného Kostelce (+ kopie děkovného dopisu M. Růžka omylem neodeslaného), Český svaz protifašistických bojovníků základní organizace Praha 4, Český svaz žen základní organizace Praha 4, TJ Slavie Praha IPS1983ka9
144Dopisy odesilatelů (neurčené): 1 dopis (1 + 1 koláž)1983ka9