Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Korespondence
Korespondence osobní

Korespondence s jednotlivci (podle určených odesilatelů)
Korespondence neurčených odesilatelů
Koncepty dopisů určeným i neurčeným osobám
Dopisy určených i anonymních odesilatelů k listopadovým událostem 1989
Blahopřání k 60. narozeninám v roce 1978
Blahopřání k 65. narozeninám v roce 1983
Blahopřání k 70. narozeninám v roce 1988
Blahopřání k 75. narozeninám v roce 1993
Blahopřání k 77. narozeninám v roce 1995
Novoroční blahopřání (+ grafické a fotografické novoročenky PF)
Korespondence s úřady, institucemi a organizacemi
Pozvánky
Oznámení
Vizitky (navštívenky)