Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Umělecká činnost
Fotografie divadelní

Divadelní počátky na ochotnických a poloprofesionálních jevištích
Středočeské divadlo v Mladé Boleslavi 1945-1946
Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích 1946-1948
Národní (státní) divadlo v Brně 1948-1956
Ústřední divadlo československé armády (Vinohradské divadlo) 1957-1963 (1968)
Národní divadlo 1963-1990
Pohostinské účinkování s ochotnickými divadelními soubory
Neurčené divadelní fotografie neznámé divadelní provenience