Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Umělecká činnost
Poznámky a úvahy Martina Růžka o divadle, filmu, televizi a herectví

422Poznámky z přednášek a školení o divadelním umění, Brno, asi 1955 (16 listů)(1955)ka18
423Poznámky ke složkám herecké práce, nedatováno (7 listů) b. d.ka18
424Úvahy o hereckém a divadelním umění s autobiografickými poznámkami, nedatováno (10 listů)b. d.ka18
425Poznámky k hereckému přístupu, nedatováno (2 listy)b. d.ka18
426Poznámky o herectví a kultuře, nedatováno (3 listy)b. d.ka18
427Úvahy Herec a život a Herec a role, asi 1980 (2 listy)(1980)ka18
428Úvahy o Národním divadle a hereckém umění, 1983 (10 listů)1983ka18
429Poznámky k poslání divadla, nedatováno (2 listy)b. d.ka18
430O uvedení Jiráskovy Lucerny v Národním divadle, nedatováno (1 list)b. d.ka18
431O uvedení Cyrana z Bergeracu v Národním divadle, nedatováno (1 list)b. d.ka18
432Medailon o práci na "Maryši" pro Čs. televizi, 1980 (2 listy)1980ka18
433Medailon o inscenaci A. P. Čechova Višňový sad pro Práci, 1984 (2 listy, psáno na dopisu Věry Pokojové ohledně přípravy úvodního slova k televiznímu pořadu 3 x s Paulem Newmanem)1984ka18
434Martin Růžek: Já a televize, Čs televize, 1966 (1 list)1966ka18
435Vyznání cirkusovému umění, Čs. cirkusy,1986 (2 listy)1986ka18
436Inspirace z mládí k přednesu básně Rabindranátha Thákura, nedatováno (1 list)b. d.ka18