Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Umělecká činnost
Pomocný a studijní přípravný materiál

437Poznámky ke struktuře výběru hudebních ukázek pro medailon M. Růžka v Čs. televizi, nedatováno (5 listů)b. d.ka18
438Soubor rukopisných sentencí a citátů, nedatováno (20 listů)b. d.ka18
439Rybářské a jiné anekdoty, nedatováno (5 listů)b. d.ka18
440Snář, nedatováno (1 list)b. d.ka18
441Drobné tisky, novinové výstřižky a rukopisné poznámky k Národnímu divadlu, k publikaci Kronika D 34, ochotníkům, nekrolog Gérarda Philipa, sloupek Donáta Šajnera, Viktor Dyk, Karel Čapek, 1942-1983 (15 listů)1942-1983ka18