Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Veřejná činnost
Projevy a zamyšlení k různým společenským příležitostem

442Novoroční projevy k roku 1958, rukopis, 1958 (2 listy)1958ka19
443Odpověď na anketu k volbám, rukopis, strojopis, po 1968 (3 listy)(po 1968)ka19
444Projev k udělení titulu národní umělec, rukopis, 1978 (1 list)1978ka19
445Prosincová bilance událostí roku 1978 pro rozhlas, rukopis, 1978 (9 listů)1978ka19
446Vánoční ohlédnutí za rokem 1979. Zrcadlo kultury, Čs. rozhlas, rukopis, 1979 (6 listů)1979ka19
447Smuteční projev na pohřbu Jana Pivce 19. 5. 1980 v Tylově divadle, strojopis (4 listy)1980ka19
448Smuteční projev na pohřbu Bohuše Záhorského 29. 9. 1980 v Tylově divadle, strojopis (2 listy)1980ka19
449Vánoční projev pro Mladou frontu 24. 12. 1980, strojopis (2 listy)1980ka19
450Vánoční projev pro stanici Hvězda Čs. rozhlasu 24. 12. 1980, rukopis (2 listy)1980ka19
451Projev k 60. výročí Čs. rozhlasu v Ročence Čs. rozhlasu, červenec 1981, rukopis (1 list)1981ka19
452Projev k volbám pro Lidovou demokracii, 5. 6. 1981, strojopis, novinový výstřižek (3 listy)1981ka19
453Projev o Čs. rozhlasu v Čs. rozhlasu 24. 6. 1982, rukopis (3 listy)1982ka19
454Projev k 30. výročí založení Akademie věd pronesený 17. 11. 1982 ve Smetanově divadle, srojopis (3 listy)1982ka19
455Vánoční projev v relaci Živá slova pro Čs. rozhlas 26. 12. 1982, rukopis (3 listy)1982ka19
456Projev k znovuotevření Národního divadla pro Čs. televizi, duben 1983, rukopis (1 list)1983ka19
457Projev k znovuotevření Národního divadla 1983, rukopis (2 listy)1983ka19
458Zamyšlení nad stým výročím Národního divadla pro Mladou frontu, listopad 1983, rukopis (1 list)1983ka19
459Odpověď na anketu Scény k Roku českého divadla, září 1983, strojopis (1 list)1983ka19
460Projev k Mezinárodnímu dni divadla 27. března, 1983, rukopis (1 list)1983ka19
461Slovo pro knihu o divadelním fotografu dr. Jaromíru Svobodovi, duben 1983, rukopis (4 listy)1983ka19
462Novoroční projev motoristům pro rozhlas, 31. 12. 1983, rukopis (4 listy)1983ka19
463Projev k 60. narozeninám Lubomíra Štrougala v Čs. televizi 6. 10. 1984, rukopis (1 list)1984ka19
464Vánoční projev v relaci Živá slova pro Čs. rozhlas 23. 12. 1984, strojopis (2 listy + dopis Světlany Popovičové, redaktorky)1984ka19
465Projev k cirkusovému umění, po 1988, strojopis (2 listy)(po 1988)ka19
466Proslov k odhalení pamětní desky Jaroslava Vojty v Modřanech, 1989, strojopis (9 listů)1989ka19
467Projev na Letenské pláni v listopadu 1989, rukopis (2 listy)1989ka19
468Z projevu na mítinku v listopadu 1989, rukopis a strojopis (2 listy)1989ka19
469Projev na vernisáži grafika Vladimíra Pechara, 1995, rukopis (3 listy)1995ka19
470Podklady k projevu o Národním divadle, nedatováno, rukopis (1 list)b. d.ka19
471Projev k výročí divadla v Šumperku, nedatováno, strojopis (1 list)b. d.ka19
472Vánoční projev, nedatováno, strojopis (1 list)b. d.ka19
473Vánoční projev "Vánoční zamyšlení" (francouzsky) pro francouzské vysílání Čs. rozhlasu, nedatováno, strojopis (3 listy)b. d.ka19
474Poznámky k vánočním projevům, nedatováno, rukopis (5 listů)b. d.ka19
475Projev ke gramofonové desce, nedatováno, rukopis (1 list)b. d.ka19
476Projev ke slávistům, nedatováno, rukopis (1 list) b. d.ka19
477Smuteční projev na pohřbu Ladislava Terše, filmového produkčního, nedatováno, rukopis (4 listy) b. d.ka19
478Smuteční projev na pohřbu Josefa Svátka, rozhlasového režiséra, nedatováno, strojopis (3 listy)b. d.ka19
479Smuteční projev na pohřbu Miloslava Slavíka-Tatranského, kronikáře Slavie, nedatováno, rukopis (1 list)b. d.ka19
480Smuteční projev na pohřbu Marie Třeškové, nedatováno, rukopis (1 list)b. d.ka19
481Smuteční projev na pohřbu Marie Brožové, nedatováno, rukopis (1 list)b. d.ka19
482Smuteční projev pro neurčenou osobu. nedatováno, strojopis (1 list)b. d.ka19
483Projev k narozeninám Marie Zůnové, malířky, nedatováno, rukopis (4 listy)b. d.ka19
484Poznámky k protestnímu projevu proti násilí v mezinárodních vztazích (zlomek), nedatováno, rukopis (2 listy)b. d.ka19