Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Veřejná činnost
Rozhovory a interview
Rukopisné a strojopisné texty rozhovorů

485Rozhovor s Martinem Růžkem pro neurčené brněnské noviny, 1969, strojopis (3 listy)1969ka19
486Na besedě s hercem naší doby. Rozhovor Artura Závodského s M. Růžkem pro neurčený časopis, 27. 5. 1979, strojopis (4 listy)1979ka19
487Rozhovor pro rozhlas o motorismu, listopad 1979, rukopis (1 list)1979ka19
488Odpověď na anketní otázky k XVI. sjezdu KSČ, 1980, strojopis (1 list)1980ka19
489Rozhovor pro Prager Presse k znovuotevření Národního divadla (připravila Kazdová), září 1983, strojopis (1 list)1983ka19
490Cesta do Národního. Rozhovor k pětašedesátinám národního umělce Martina Růžka pro Lidovou demokracii (připravil Michal Lázňovský), září 1983, strojopis (3 listy)1983ka19
491Majáky Martina Růžka (připravil PEK). Rozhovor pro neurčený časopis, podzim 1985, strojopis (8 stran)1985ka19
492Přál bych si spokojeného diváka. Rohovor pro časopis Záběr č. 1, 1987 (připravila Ivana Benešová), strojopis (7 listů); viz též inv. č. 5261987ka19
493Odpoledne s Mistrem. Rozhovor s M. Růžkem k jeho sedmdesátinám (připravila PhDr. Hana Bernášková), pro neurčený časopis, 1988, strojopis (3 listy)1988ka19
494Odpovědi Martina Růžka na otázky pro neurčený časopis, po 1989, rukopis (6 listů)(po 1989)ka19
495Scénář televizního medailonu Martina Růžka k jeho pětasedmdesátinám, 1993, strojopis (7 listů, torzo)1993ka19
496Nyní, když vím, už nemám sílu. Rozhovor s Martinem Růžkem pro přílohu Rudého práva Čtení na sobotu (připravil Milan Cais), 5. 12. 1992, strojopis (3 listy + dopis Milana Caise); viz též inv. č. 5291992ka19
497Rozhovor pro neurčené brněnské noviny, nedatováno, rukopis (2 listy)b. d.ka19