Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Veřejná činnost
Členství v ústředním výboru Českého odborového svazu umění a kultury

539Martin Růžek žádá ústřední výbor Českého odborového svazu umění a kultury, aby přijalo jeho rezignaci na členství v divadelní sekci pléna ústředního výboru, 11. 10. 1969 (1 list, kopie)1969ka20
540Václav Pubal, místopředseda ústředního výboru Českého odborového svazu umění a kultury oznamuje Martinu Růžkovi, že předsednictvo ÚV projednalo jeho žádost o rezignaci a doporučilo IV. plenární schůzi ÚVČOS, aby jeho žádosti vyhověla. Ta ji 19. 3. 1970 vzala na vědomí a vyslovila mu poděkování za dosavadní práci, 26. 3. 1970 (1 list)1970ka20