Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Veřejná činnost
Členství v uměleckých radách činohry Národního divadla (1970-1985)

542Ředitel Národního divadla Přemysl Kočí jmenuje Martina Růžka členem uměleckých rad činohry ND v roce 1970 a 1973 (2 listy)1970, 1973ka20
543Šéf činohry ND Doc. PhDr. Milan Lukeš, DrSc. žádá Martina Růžka, aby přijal členství v umělecké radě činohry ND, 10. 12. 1985 a přikládá jednací řád umělecké rady činohry ND (3 listy)1985ka20
544Složení umělecké rady činohry ND, nedatováno (1 list)b. d.ka20