Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ilustrační materiál
Fotografie

588Fotografické album s dětskými fotografiemi z let 1919-1928 (9 foto)1919-1928ka21
589Cesta ke hrobu Aloise Jiráska se souborem ČIN před zahájením Jiráskova Hronova 15. 8. 1942 (18 foto)1942ka21
590Pracovníci protiletecké obrany, tzv. luftschutzu 6. 6. 1942 se spisovatelem MUDr. Jaroslavem Durychem (1 foto)1942ka21
591Se souborem Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, asi 1947 (5 foto)(1947)ka21
592Na vojně u 18. pěšího pluku (11. rota), asi v červnu 1947 (1947)ka21
593Na svatbě malíře Vojtěcha Štolfy, 1958 1958ka21
594V hokejovém mužstvu koncem 50. let [50. léta 20. století]ka21
595Na vernisáži výstavy keramiků Idy a Vladislava Vaculkových, asi 1960 (1960)ka21
596Na cestě do Indonésie v Rangúnu 1961 s věnováním Suhardja k Novému roku 1964 1964ka21
597Zájezd činohry Národního divadla do Londýna, 1966 1966ka21
598Fotografie z Londýna s věnováním dirigenta Zdeňka Košlera, 1966 (1 diapozitiv + jedna vizitka)1966ka21
599Pracovní cesta do Paříže, 1967 1967ka21
600Zájezd činohry Národního divadla do Moskvy, 1967 1967ka21
601Fotografické album z návštěvy Brna s Oldřichem Novým, Libuší Domanínskou, Martou Drottnerovou a dalšími, 70. léta [70. léta 20. století]ka21
602Na návštěvě redakce Naše vojsko, 1974 (1 foto + jeden dopis redakce)1974ka21
603S hercem Jiřím Klemem na besedě v Červeném Kostelci, okolo 1977 (1977)ka21
604Návštěva Bratislavy, asi 1978 (1978)ka21
605V Klášterci nad Ohří s Hlavsou na besedě (na vernisáži?), 1978 1978ka21
606Na vernisáži výstavy malíře Karla Oberthora, 1981 1981ka21
607Setkání pracovníků Čs. rozhlasu v Hrzánském paláci, 1982 1982ka21
608Návštěva neurčené výstavy, 1986 1986ka21
609Na vernisáži výstavy fotografa Václava Chocholy s Jaroslavou Adamovou a Vlastimilem Brodským, 1988 1988ka21
610Oslava 70. narozenin v Národním divadle, 1988 1988ka21
611Album fotografií z besedy s pracovníky Severofruktu Trávčice, 21. 12. 1988, 1 album 1988ka21
612Beseda na Univerzitě Karlově se spisovatelem Františkem Nepilem a prof. Josefem Pacákem, DrSc., profesorem organické chemie na přírodovědecké fakultě UK, 90. léta (3 foto + dopis fotografa Jana Smita)[90. léta 20. století]ka21
613Z projíždky se starostou města Lázně Bohdaneč Ing. Janem Šebestou po okolních rybnících (se synem Vladimírem, vnučkou Annou, paní Šebestovou a správcem hřebčína), 1992 1992ka21
614Předání cen Prix seniorů 1993, 1993 (4 foto + dopis Nadace Život umělce)1993ka21
615Fotografické album z cesty do Švýcarska (St. Gallen, Lucern, Basilej, Bern, Curich) na besedy ke krajanům, uskutečněné na pozvání krajanů Věry a Jaroslava Havlínových, 1993 1993ka22
616Oslava 75. narozenin v Euroklubu, 1993 1993ka22
617Na vernisáži výstavy malíře Vladimíra Pechara, 1995 1995ka22
618Oficiální distribuční portréty Martina Růžka b. d.ka22
619Bronzová plaketa s podobiznou Martina Růžka od akad. sochaře Jiřího Prádlera b. d.ka22
620Civilní portréty od Manuela Křenka, Ladislava Tunyse, Vladimíra Růžka, Karla Pecha, Andreje Šťastného, Františka Bednáře, Josefa Žáčka, Ester Havlové, Oldřicha Škáchy, Jaroslava Karla, Roberta Wittmanna, Miloslava Křížka, Josefa Vítka, Věry Štinglové, Jaroslava Skály, Josefa Janouška a dalších neurčených fotografů b. d.ka22
621Civilní foto s herci při různých společenských příležitostech (M. Horníček, J. Hrzán, Č. Řanda, V. Voska, O. Čuříková, Fr. Filipovský, J. Preissová, J. Papež, V. Leraus, V. Švorc, P. Vondruška, J. Hanzlík, J. Pleskot, J. Žáček, J. Moučka) b. d.ka22
622Civilní foto s osobnostmi kultury (J.-P. Sartre, K. Gott, J. Procházka) b. d.ka22
623Civilní foto s politiky (Č. Císař, G. Husák, Z. Zuzka, L. Štrougal) b. d.ka22
624Civilní foto s neurčenými osobnostmi b. d.ka22
625V kolektivu divadelníků v Brně a mezi ochotníky (?) b. d.ka22
626S Národním divadlem na 1. máje a na schůzi v Národním divadle b. d.ka22