Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ilustrační materiál
Fotografie z tisku a publikací

635Soubor fotografických a psaných portrétů herců "Jak je známe Herci I." (Fr. Filipovský, M. Růžek, J. Štěpnička, P. Štěpánek, L. Lipský, M. Stropnický, Zd. Buchvaldek, J. Moučka, J. Větrovec, J. Šulcová, L. Šafránková, M. Kňažko, E. Horváth ml). Vydala Svépomoc Praha, b. d., (13 foto, nekompletní)b. d.ka23
636Album výstřižků fotografií a textů z tisku "Martin Růžek", sestavené a věnované M. Růžkovi panem Vilémem Vlkem z Frýdku-Místku 20. 5. 1990, 10 listů (58 foto, 4 textové výstřižky)1990ka23
637Soubor tiskovin a výstřižků z tisku různé provenience s hereckými fotografiemi M. Růžka (Divadlo. List svazu českého herectva, č. 10, v Praze 31. 12. 1946; Školství a kultura. Časopis odborového svazu umění a kultury, mimořádné číslo, roč. VII, listopad 1968; Program Divadla čs. armády na Vinohradech, únor 1961; Televize od 20. do 26 listopadu 1961; Rozhlas a televize; Kino; Lidová demokracie; Svobodné slovo; Večerní Praha a další), 3 úplné tiskoviny + 22 výstřižků1946-1968ka24
638Fotografie tabla věnovaného M. Růžkovi v Červeném Kostelci Vlastivědným spolkem u příležitosti hercových narozenin, říjen 1991 1991ka24