Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ilustrační materiál
Dokumentace abiturientů karlínské reálky (1939-1994)

658Fotografie abiturientského tabla studentů septimy B České státní reálky v Praze Karlíně 1938-1939 a skupinové třídní fotografie 1938-1939ka24
659Zápisy ze setkání abiturientů karlínské reálky tř. VII. B z roku 1939 z 20. 6. 1969, 20. 6. 1979, 20. 6. 1984, 20. 6. 1989, 20. 6. 1991 a 20. 6. 1994 (18 listů)1969-1994ka24
660Pozvánka na setkání Klubu táborníků Karlín z 18. 2. 1969 (2 listy)1969ka24
661Fotografie ze setkání abiturientů karlínské reálky tř. VII. B z roku 1939 v letech 1989, 1991 a 1994 (6 foto)1989-1994ka24