Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ilustrační materiál
Nekrology v tisku

662Soubor novinových nekrologů M. Růžka: Zdeněk A. Tichý: Zemřel herec Martin Růžek. Stará herecká škola ztratila Martina Růžka (MF Dnes, 20. 12. 1995); Zemřel Martin Růžek (rh) (Právo, 20. 12. 1995); Zemřel národní umělec herec Martin Růžek (vh) (Haló noviny, 20. 12. 1995); Jaroslav Hes: Martin Růžek dohrál svoji poslední roli… (Haló noviny, 27. 12. 1995); Pan Vok odešel navždy. České herectví ztratilo jednu z legend (br, čtk) (Lidové noviny, 20. 12. 1995); Radka Tesárková: Odešel nejsympatičtější "padouch" (Svobodné slovo, 20. 12. 1995); Zemřel Martin Růžek (Práce, 20. 12. 1995); Miroslav Kantek: Pan Vok odešel (Dobrý večerník, 20. 12. 1995); Lucie Vítková: Zemřel Martin Růžek. Thálie přišla o legendárního českého herce (Blesk, 20. 12. 1995); Zemřel Martin Růžek (ban, čtk) (Expres, 20. 12. 1995); Zemřel herec Národního divadla Martin Růžek (Špígl, 20. 12. 1995); Zemřel herec Martin Růžek (neš) (Denní telegraf, 20. 12. 1995); Vzpomínky na kosteleckého rodáka herce Martina Růžka (Anna Rusová, Mirko Bartoš) (Červenokostelecký zpravodaj, únor 1996); Láska k rodnému kraji (O. N.) (Červenokostelecký zpravodaj, červen 1996), 13 kompletních novinových tiskovin1995ka24