Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ilustrační materiál

Fotografie
Filmy
Fotografie z tisku a publikací
Medailony v tisku
Portréty a karikatury
Výstřižky z tisku
Dokumentace abiturientů karlínské reálky (1939-1994)
Nekrology v tisku
Smuteční oznámení o úmrtí Martina Růžka
Dokumentace smutečního obřadu