Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Divadelní a jiná dokumentace
Cizí úvahy a projevy o divadle

680Frank Tetauer: Duch dramatu (úvaha z roku 1942), strojopis (2 listy)1942ka25
681Friedrich Dürrenmatt: Dramaturgické úvahy nad Novokřtěnci, 1967, (otištěno v divadelním programu inscenace ND v roce 1967), cyklostyl (11 listů)1967ka25
682Zničili režiséři divadlo?, autor neurčen, cyklostyl, po 1980 (13 listů)(po 1980)ka25
683Provolání Svazu československých dramatických umělců k Mezinárodnímu dni divadla 1981, březen 1981, cyklostyl, strojopis (2 listy)1981ka25
684200 let Tylova divadla. Autor neurčen, 1983, cyklostyl (6 listů)1983ka25
685Radovan Lukavský: O herecký styl činohry Národního divadla, 1983, kopie ormig (30 listů)1983ka25
686Provolání Svazu československých dramatických umělců k Mezinárodnímu dni divadla 1986, 1986, cyklostyl (1 list)1986ka25
687Vladimír Hrouda: Mít spoustu hodnotné práce. Rozhovor s národním umělcem Milošem Kopeckým. Rudé právo 18. 5. 1985, (1 list) 1985ka25
688Rozhovor s Milošem Kopeckým v rozhlase. Vstupuje M. Růžek (RS 9570 - Miloš Kopecký, asi po 1985 strojopis (9 listů)(po 1985)ka25
689O budoucnost českého divadla. Autor neurčen, asi po 1993, strojopis (9 listů)(po 1993)ka25