Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Divadelní a jiná dokumentace
Básnické a dramatické texty doručené M. Růžkovi

690Jak Bumbrlíček a Bubíček vyzráli nad loupežníky. Dětská hra pro loutkové divadlo, autor neurčen, 1934, rukopis (2 listy 4 strany)1934ka26
691Zdeněk Krippner: Ten cizí svět, divadelní hra, nedatováno, strojopis (66 listů)b. d.ka26
692Zdeněk Krippner: Vyjít přes svůj práh. Hra o lidech z let čtyřicátýchpátých a následujících, divadelní hra, nedatováno, strojopis (44 listů)b. d.ka26
693Karel Vrchovecký: Nová cesta utopijská, pamflet, nedatováno, strojopis (2 listy)b. d.ka26
694Jan Skácel: báseň věnovaná Martinu Růžkovi k 60. narozeninám (s autografem podpisu Jana Skácela a jeho ženy Boženy), 1978, strojopis (1 list)1978ka26
695Anna Rusová: Vyznání rodnému kraji a soubor dalších básní (s rukopisnými úpravami M. Růžka), 1980, strojopis a rukopis (17 listů + 2 listy dopisu Anny Rusové)1980ka26
696Marie Uchytilová: báseň lidickým dětem, nedatováno, rukopis (1 list)b. d.ka26
697Marie Uchytilová: Píseň deště…, nedatováno, strojopis (3 listy)b. d.ka26
698Radek Lošťák: Promluva k hercům, 1984, tisk s autografem podpisu (1 list)1984ka26
699Jiří Plachetka: Operace. Rozhlasová hra, 1984, strojopis (43 listů)1984ka26
700Milan Němeček (a Jan Gibek): synopse her: Muzikantská pohádka, Holčičí král, V poslední chvíli, Amatérský negativ, 1985, strojopis (38 listů + 3 listy dopisu Milana Němečka)1985ka26
701Bohuslav Beneš: Pásmo kramářských textů minulých dob I. O rekrutech a vojnách, 1985, strojopis (12 listů + 1 list dopisu Bohuslava Beneše)1985ka26
702Josef Křešnička: Rok za školou. Pásmo říkánek s písněmi a hudbou MUDr. Josefa Zdráhala, 1988, strojopis a rukopis (32 listů)1988ka26
703Oldřich Rambousek: soubor básniček a písňových textů, 1995 a starší, strojopis (57 listů)1995ka26