Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Divadelní a jiná dokumentace
Zápisy z pracovních divadelních porad, aktivů a jednání

704Poznámky z pracovních porad a aktivů v Divadle čs. armády na Vinohradech: schůze umělecké rady, květen 1963; záznam z aktivu svolaného 10. června 1963 k aktuálnímu stavu řešení krize v Národním divadle a plánu sloučení Vinohradského divadla s Národním divadlem a přechodu části vinohradského souboru do Národního divadla; poznámky ze stranické a pracovních porad v Národním divadle: poznámky ze stranické schůze týkající se prověrky legitimací KSČ z 3. 12. 1963; poznámky z pracovních schůzí činohry Národního divadla z 14. 11. 1963, 24. 11. 1963, další neurčené poznámky, (kroužkový sešit v černých pevných deskách, 71 list, z nichž je popsáno 22 listů + 1 volný lístek s poznámkami Martina Růžka a Luboše Pistoria + 1 volný list cyklostyl s poznámkami na rubu)1963ka26
705Poznámky z pracovních porad a aktivů v Národním divadle: poznámky ze slavnostního shromáždění umělců a pracovníků Národního divadla u příležitosti 80. výročí, 18. 11 1963; poznámky ze stranického aktivu delegátů konference svazu čs. divadelních a filmových umělců 6. 4. (1964?); poznámky z pracovních porad činohry Národního divadla, 1964, 1967, 1968, 1969/1970, 1980, 1990, neurčený (10 listů + 1 blok s 8 popsanými listy)1963-1990ka26
706Kopie dopisů Josefa Maršálka, zastupujícího ředitele Národního divadla, Ministerstvu kultury, Ivanu Turzovi, řediteli Slovenského národního divadla, Martinu Gregorovi, šéfu činohry Slovenského národního divadla, Karolu L. Zacharovi, režisérovi činohry Slovenského národního divadla ve věci nevhodnosti plánu Čs. televize společně s Čs. filmem natočit hru Julia Zeyera Radúz a Mahulena ve shodném období, kdy tuto inscenaci budou souběžně uvádět Národní divadla v Praze a Bratislavě, 27. a 28. 6. 1969 (5 listů)1969ka26