Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Písemnosti rodinných příslušníků a příbuzných
Miluška (Milena) Růžková, manželka
Korespondence odeslaná a přijatá

721Korespondence odeslaná: Čs. rozhlasu (1993, 1); korespondence přijatá: Oldřich Brýda, npor. v z., spolupracovník M. Růžka v době okupace (1996, 1 + 1 foto), Františka Jánská, příbuzná z Brna (1992-1995, 2 Jindřich Kalina, spolužák M. Růžka z Červeného Kostelce (1996-2007, 5 + 2 foto), JUDr. Vojtěch Kotrba (1970, 1), MUDr. Kusáková , lékařka LDN v Praze Motole (1995, 1), Ema Podhorská, bývalá švakrová z Brna (1996, 1), Rudolf Pospíšil, nevlastní otec (1938, 1), Anna Rusová, lidová výtvarnice a básnířka z Červeného Kostelce (1996-2007, 10 + 9 příloh básničky, reportáže z ciziny + 4 foto hrob M. Růžka, prezentace knihy J. Petrů "Martin Růžek" v Červeném Kostelci s autorem, Čestmírem Císařem, členy rodiny a občany Červeného Kostelce), PhDr. Vladimír Růžek, syn (1996-1998, 2), PhDr. Eva Růžková, snacha (1996, 1), Ludmila Trtíková, bývalá švakrová z Brna (1976-1995, 4), Helena Tuháčková, pracovnice sekretariátu činohry Národního divadla (1995, 1), Vítková (1972, 1).1938-2007ka27