Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Písemnosti rodinných příslušníků a příbuzných
Miluška (Milena) Růžková, manželka
Dokumentace otce Rudolfa Pospíšila (Luhačovice, Vánoční stromy republiky)

727Rodinné fotografické album z pobytů rodičů v lázních Luhačovice (Rudolf Pospíšil, nevlastní otec Milušky Růžkové, Marie Pospíšilová, matka, Rudolf Pospíšil ml., bratr, Miluška Růžková a jiné neznámé osoby) (1 fotoalbum, 80 foto, 1938-cca 1945)(1938-1945)ka34
728Fotografické album Rudolfa Pospíšila, ředitele okresní péče o mládež pro Velké Brno, organizátora charitativních akcí Vánočních stromů republiky v Brně (výběr vhodných stromů z bílovického polesí v okolí Brna, slavnostní veřejné proslovy na shromážděních, průvody provázející stromy do Brna, 1930-1938, 1945) (1 fotoalbum, velký formát, 49 foto)1930-1938, 1945ka34