Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Písemnosti rodinných příslušníků a příbuzných
Miluška (Milena) Růžková, manželka

Korespondence odeslaná a přijatá
Kondolence k úmrtí Martina Růžka v roce 1995
Dokumentace otce Rudolfa Pospíšila (Luhačovice, Vánoční stromy republiky)
Chov psa - boxera Poldy