Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Písemnosti rodinných příslušníků a příbuzných
Antonín Martin, otec

746Účet za koupi piana 17. 9. 1917 (1 list)1917ka27
747Smlouva trhová na koupi dvou luk a jejich následný prodej 1928 (3 listy)1928ka27
748Koupě stavebního pozemku 14. 1. 1929 (1 list)1929ka27
749Spory o stavební povolení na přístavbu 1928-1929 (2 listy)1928-1929ka27
750Léčebné průkazy lázeňských lékařů MUDr. Ot. Rožánka a MUDr. Lad. Filipa v Poděbradech 1926-1929 (6 položek)1926-1929ka27
751Rezignace Antonína Martina na členství ve výboru a členství ve Sportovním klubu Červený Kostelec 26. 7. 1924 (1 list)1924ka27
752Jmenování Antonína Martina členem okresní správní komise v Náchodě a ukončení členství s poděkováním okresního hejtmana 1926-1928 (2 listy)1926-1929ka27
734Křestní listy Antonína Martina a jeho rodičů Antonína a Marie (1917, 1942, 3 listy)1917, 1942ka27
735Úmrtní list Antonína Martina (1929, 1 list)1929ka27
736Listy domovské Antonína Martina (1910, 1913, 2 listy)1910, 1913ka27
737Propuštění z moci otcovské Antonína Martina 31. 7. 1914 (1 list)1914ka27
738Poslední vůle Antonína Martina 8. 10. 1925 (1 list)1925ka27
739Vysvědčení z nedělních kurzů odborné školy tkalcovské ve Starkově 1907 1909 z 25. 4. 1909 (1 list)1909ka27
740Členské legitimace a lístky spolků a organizací: Sbor dobrovolných hasičů v Červeném Kostelci, Zpěvácký spolek "Záboj" v Červeném Kostelci, Národní jednota severočeská, Národní hnutí českoslovanské, Spolek pro ochranu věřitelů, Sportovní klub v Červeném Kostelci (1921-1928, 10 položek)1921-1928ka27
741Osvědčení pro malý pohraniční styk pro Antonína Martina 21. 7. 1922 (1 list)1922ka27
742Osvědčení pro malý pohraniční styk pro kočího Antonína Martina Antonína Nickla 4. 6. 1920 (1 list + 1 foto)1920ka27
743Vysvědčení o pracovním poměru 1909-1913 (4 listy)1909-1913ka27
744Živnostenský list Antonína Martina 21. 10 . 1917 (1 list)1917ka27
745Doporučení pro poskytnutí úvěru Antonínu Martinovi 16. 11. 1923 (1 list)1923ka27