Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Písemnosti rodinných příslušníků a příbuzných
Ida Martinová, roz. Růžková, matka

753Dva křestní listy Idy Martinové roz. Růžkové 1909, 1917 (duplikáty, 2 listy)1909, 1917ka28
754Úmrtní list Idy Martinové z 6. 5. 1977 (prvopis, 1 list)1977ka28
755Školní vysvědčení Idy Růžkové z penzionátu Panny Marie sester křesťanského života ve Veltrusích z 22. 3. 1907 (1 list)1907ka28
756Vysvědčení zachovalosti Idy Růžkové od městského úřadu v Červeném Kostelci z 22. 4. 1915 (1 list)1915ka28
757Legitimace a průkazy Idy Martinové z let 1924-1945 (Zpěvácký spolek "Záboj" v Červeném Kostelci 1924, Tělocvičná jednota "Sokol" v Červeném Kostelci 1925, Vzájemně podpůrný spolek "Svépomoc" v Červeném Kostelci 1927, Pohraniční průkaz - československo-německý pohraniční styk 1929, směrový lístek - Městské podniky pražské 1944) (5 průkazů)1924-1945ka28
758Potvrzení Františka Růžka o zaměstnání jeho dcery Idy Martinové na poště v Červeném Kostelci z 20. 3. 1931 (1 list)1931ka28
759Smlouva trhová na prodej firmy Antonín Martin z 16. 3. 1930 (2 listy)1930ka28
760Zápis ústního ujednání k trhové smlouvě o prodeji firmy Antonín Martin z 17. 3. 1930 (1 list)1930ka28
761Prodej automobilu Škoda 110 z 17. 3. 1930 (1 list)1930ka28
762Odevzdací listina Okresního soudu v Náchodě pozůstalosti po Antonínu Martinovi z 10. 4. 1931 (4 listy)1931ka28
763Vyúčtování pohledávek z pozůstalosti po Antonínu Martinovi Otto Bergmannem z let 1931-1936 (4 listy)1931-1936ka28
764Vyrovnávání pohledávek Otto Bergmannem z let 1930-1936 (9 listů)1930-1936ka28
765Žádosti Idy Martinové berním správám a kanceláři prezidenta republiky o odpis daní z let 1930-1933 (15 listů)1930-1933ka28
766Vyplácení pojistek z Pojišťovny Praha a vkladu v městské spořitelně v Červeném Kostelci z let 1919-1935 (8 listů)1919-1935ka28
767Výzva k upsání půjčce práce vypsané vládou republiky Československé z 1933 (1 list)1933ka28
768Koupě obchodu s cukrovinkami v Praze v Mostecké ulici, zřízení a zrušení živnosti s ním spojené z 1938-1939 (5 listů)1938-1939ka28
769Prodej čistírny a žehlírny prádla z 1942 (1 list)1942ka28
770Kvitance o zaplacení dluhu z 1942 (1 list)1942ka28
771Doklady o pracovním poměru Idy Martinové ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu ve funkci telefonistky z 1942-1945 (6 listů)1942-1945ka28
772Notářské vypořádání pozůstalosti po zemřelé Idě Martinové z 1977 (1 list)1977ka28
773Dopisy Antonína Martina manželce Idě 1922 (15 listů, 9 dopisů)1922ka28
774Dopisy Martina Růžka matce Idě Martinové 1951-1963 1951-1963ka28
775Dopisy Mileny Růžkové, snachy Idě Martinové 1957-1960 1957-1960ka28
776Dopisy Vladimíra Růžka, vnuka Idě Martinové 1960 1960ka28
777Dopisy Elsy Jansenové, sestry a Margit, neteře Idě Martinové 1952-1974 (15 listů, 11 dopisů)1952-1974ka28
778Dopisy Josefa Růžka (Ruscheck), bratra, jeho ženy Hany Ruscheck a Dany (Dagmar) Růžkové, neteře Idě Martinové 1922-1960 (10 dopisů + 1 foto)1922-1960ka28
779Dopisy švakrové Elly a synovce Alexandra Růžkových 1937-1963 1937-1963ka28
780Kondolence k úmrtí Antonína Martina Idě Martinové: Anton Aust, Mechanische Leinenweberei Neuwolta; Ladislav Bartoň-Dobenín, přádelna bavlny Česká Skalice; Josef Bartoň a synové, přádelna bavlny Náchod; Rudolf Bartoš, látky, prádlo, obleky Kutná Hora; JUDr. Otakar Bayer, okresní hejtman v Náchodě; Antonín Bednář synové, textilní závody Vamberk; Wilhelm Brass u. Söhne in Hohenstadt u. Czenstochau; Familie Braulik Trautenau; rodina Bylinová z Poděbrad; Edvard Doctor, náchodská strojní tkalcovna a úpravna; Fibigerové; Josef a Viktor Friš; Emil Fürcht z Pirnitz; Mědílek a Gabriel, výroba lněného a damaškového zboží Úpice; Gintz a Winternitz, strojní tkalcovna lněného, bavlněného a pestrého zboží Česká Skalice; A. Göldner Mechan. Jacquard-Weberei Nieder-Rochlitz; Carl Grohmanns u. Sohn, Rotgarnfärberei, Buntfärberei und Bleiche Zwickau, Böhmen; Haužvičkovi z Mladé Boleslavi; Marie Herrmann z Chudoby; MUDr. Martin Hirsch z Náchoda; Jaroslav Honzu z Lipníka n. Bečvou, rodina Jansen; Augusta Jirmanová z Červeného Kostelce; Alois Kaplan; Božena Kašová z Prahy; František Katz, a.s. mechanická tkalcovna Kunčice u Vrchlabí; V. Kaufman z Náchoda; rodina Kejzlarova z Červeného Kostelce; Siegfried Kesler, Weberei Karolinenthal; Jiří Klášterský, parní barevna a bělidlo Červený Kostelec; Hubert Klatovský z Červeného Kostelce; Leopold Kleins z Moravské Ostravy; Frieda a Isidor Kochmann; Mr. Ph. Vilém Kordina z Červeného Kostelce; Fritz Knappe u. Sohn z České Kamenice; Kolískovi z Dolního Rousova; Josef Kozlowski z Kolína; Josef Kudera z Nového Města n. Met.; Berthold a Sidonie Lampel z Kroměříže; Josef Lederer a syn, první mechanická tkalcovna Náchod; František Leneček, vrchní oficiál čsl. st. drah; Emilie Lewymann z Nového Světa; Linhartovi z Hronova; Karel Macek, závod dlaždičský Praha; Marksovi z Miletína; Bela Malková z Mladé Boleslavi; Anna Martínková z Českých Budějovic; J. Menčík, mechanické tkalcovny a přádelny Vrchlabí; Karel Mischka z Hostinného; Leopold Moravec; Mrzílkovi; Nedvědovi z Náchoda; Josef Němec, podnikatelství pozemních prací a dlažeb Kostelec nad Orlicí; Nývltovi z Roznova; F. M. Oberländer, mechanická tkalcovna v Úpici 1929ka28
781Korespondece s různými osobami (Ottl Bergmann, Hermína Durdíková, Jaroslav Dvořák, předseda MěNV v Červeném Kostelci, MUDr. Ladislav Filip z Poděbrad, L. Kašparová, Ladislav Linhart, Jarmila Palivcová, Mil. Pařízková, Ella a Alexander [Saša] Růžkovi, Viktor Wachutka, neurčené osoby 1904-1963) (23 dopisů + 5 foto)1904-1963ka28
782Fotografické album 1903-1928, snímky rodiny Martinů, Růžků, školní foto, neznámých osob, přítelkyň Idy Martinové (113 foto)1903-1928ka28
783Fotografie sboru poštovních úředníků s účastí Františka Růžka, poštmistra v Červeném Kostelci před 1918 (1 foto, 38,5 x 32,5 cm)(před 1918)ka34
784Skupinová fotografie manželů Růžkových, Jansenových a Martinových s dětmi Margit Jansenovou a Erhardem Martinem, Atelier F. Skalský Červený Kostelec asi 1924 (1 foto, 31 x 27cm)(1924)ka34
785Skupinová fotografie rodiny Růžkovy (manželé Emilie a František s dětmi Marie, Otmar, Ida, Josef, Elsa a Vilém), Atelier F. Skalský Červený Kostelec asi 1916 (1 foto, 25 x 20 cm)(1916)ka29
786Fotografie manželů Idy a Antonína Martinových, Atelier J. F. Langhans Praha 1918 (31,5 x 23,5 cm, 4 foto)1918ka29
787Školní fotografie, neurčeno ke které osobě z rodiny Růžků či Martinů se vztahuje po 1900 (1 foto)(po 1900)ka29
788Bratři Otmar a Vilém Růžkovi před 1918 (1 foto)(před 1918)ka29
789Ida Růžková 1914 (1 foto)1914ka29
790Vilém Růžek asi 1908, Ateliér Josef Turek Červený Kostelec (1 foto)(1908)ka29
791Karel Martin, bratr Antonína Martina asi 1917 a po 1920, Atelier Jindřich Bárta Náchod a Česká Skalice (2 foto)(1917, po 1920)ka29
792Ida Martinová s automobilem Škoda 110 (2 foto)b. d.ka29
793Erhard Martin s matkou ve fotografickém atelieru Skalský v Červeném Kostelci 1920-1921 (3 foto)1920-1921ka29
794Dětské a chlapecké fotografie Erharda Martina s rodiči a sestřenicí Margit (9 foto)b. d.ka29
795Erhard Martin ve 30. letech a za války s matkou a ve společnosti kamarádů (20 foto)[30. léta 20. století]ka29
796Martin Růžek po válce (4 foto)b. d.ka29
797Martin Růžek s Jarmilou Palivcovou, matkou, Františkem Roeslerem, Marií Roeslerovou (9 foto)b. d.ka29
798Martin Růžek na konci 50. a v 60. letech (4 foto)[50.-60. léta 20. století]ka29
799Portréty rodičů Františka a Emilie, rodičů Emilie, Idy Martinové s matkou Emilií a sestrou Marií v lázních Poděbrady, (9 foto) b. d.ka29
Bohumil Pazdera z Brna - Tuřan; Jan Peisker z Náchoda; V. Pelly, průmyslové závody Police n. Metují; Berta Petřincová z Červeného Kostelce; R. Pokorný, odborný závod pleteným, trikotovým a textilním zbožím Poděbrady; Otto Posselt z Trutnova; poštovní úřednice z Červeného Kostelce; Ferdinand Přibyl a synové, přádelna bavlny Slaný; Regnerovi z Kojetína; F. X. Richter, Franzthaler Baumwollspinnerei Wölmsdorf; Hans Russwurm, obchodník v Stannern; Samek a spol., manipulace zboží bílého, podšívkového a klotů Brno; J. Sehnoutka, přádelna a tkalcovna bavlny Hradec Králové; I. Seidl A. G., Flachs u. Baumwollspinnerei Mähr.-Schönberg; Schickovi; F. Schmitt Český Dub; F. Schwarzkopf, ředitel Praha; Jaroslav Solánecký z Červeného Kostelce; Soumarovi z Olešnice v Orlických horách; Spolek pro ochranu věřitelů Praha; Sportovní klub Červený Kostelec; Spořitelna městská v Červeném Kostelci; Textilní závody Stein a spol. Praha; Else Spietschka z Harrachova; R. Steinský-Sehnoutka, Hořická mechanická tkalcovna a úpravna Hořice; Josef Šimon z Trhových Svin; Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni, automobilka Laurin a Klement Mladá Boleslav; Karel Šolc; Ignaz Theumann; Tomášek z Červeného Kostelce; Antonín Valík z Křemže; František Vágner, majitel firmy K. Vágner z Brna; Vaňkovi z Červeného Kostelce; Viplerovi z Červeného Kostelce; JUDr. Karel Vrba z Náchoda; Franz Wöhle u. Söhne, chem. Bleiche, Färberei Neustadtl; Zpěvácký spolek "Záboj" v Červeném Kostelci; Otokar Železný z Přelouče; Ladislav Ženíšek z Prahy Podolí; neurčení pisatelé, 1929 1929ka28