Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Písemnosti rodinných příslušníků a příbuzných
František Růžek, děd

800Křestní listy Františka Růžka z 27. 9. 1869 a 20. 10. 1910 (2 listy) 1869, 1910ka29
801List domovský Františka Růžka pro město Budějovice z 15. 11. 1910 (1 list)1910ka29
802Udělení práva domovského v Červeném Kostelci pro Františka Růžka z 17. 11. 1919 (1 list)1919ka29
803Průkazka československých státních drah na zlevněnou jízdu pro státní zaměstnance, vojenské a četnické gážisty Františka Růžka z 1926 (1 legitimace s dvěma foto)1926ka29
804Chronik der Familie Růžek Franz asi 1903-1935 (formulářová kniha o 40 listech s jedním vlepeným dopisem faráře V. Lachmana z Borovnice z 22. 5. 1900 a dvěma vlepenými novinovými výstřižky z 1921)(1903-1935)ka29
805Dopis Václava Lachmana, faráře v Borovnici Františku Růžkovi asi ze začátku června 1900 se dvěma přílohami křestních listů Josefa Růžka, narozeného 1795 a Františka Růžka narozeného 1827, obou z 31. 5. 1900, k žádosti k průkazu šlechtictví (3 listy)1900ka29
806Propouštěcí list z rakouských vojenských služeb pro Josefa Mayera, kaprála 1. polního dělostřeleckého regimentu, děda Františka Růžka, z 31. 3. 1831 (1 list)1831ka29
807Fotografie Josefa Mayera, vysloužilého kaprála rakouské armády, děda Františka Růžka, okolo 1850 (1 foto)(1850)ka29
808Usnesení o přihlášení se Františka Růžka k podílu na dědictví po Marii Pudilové, provdané Růžkové z 2. 4. 1909 (1 list)1909ka29
809Fotografie z pohřbu Františka Růžka 29. 3. 1936 v Červeném Kostelci (5 foto + obálka fotoatelieru Aloise Skalského)1936ka29