Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Písemnosti rodinných příslušníků a příbuzných
Emilie Růžková, bába

810Křestní list Emilie Růžkové rozené Schmuckerové z 23. 4. 1891 a kopie křestních listů Emile Růžkové a Františka Růžka z 16. 12. 1939 a 27. 12. 1939 a výpisu z oddací matriky z 27. 12. 1939 (4 listy)1939ka29
811Potvrzení přihlášky trvalého pobytu v Červeném Kostelci pro Emilii Růžkovou z 6. 1. 1950 (1 list)1950ka29
812Ředitelství pošt a telegrafů Pardubice žádá Emilii Růžkovou o doplnění údajů a podkladů k výplatě vdovské penze z 22. 4. 1936 (1 list)1936ka29
813Závěť Emilie Růžkové v Červeném Kostelci z 13. srpna 1949 (1 list s obálkou)1949ka29
814Lístek pro zvláštní povolení - Odběrní listy 1942-1948 na textilní zboží a obuv pro Emilii Růžkovou z 22. 4. 1942-1948 (1 list)1942-1948ka29
815Dopisy Žofie Halíkové, Hedl Krale, Otmara Růžka, Martina Růžka a neurčený pisatel Emilii Růžkové a Vilémovi Růžkovi 1920-1953 (5 dopisů)1920-1953ka29
816Fotografický portrét Erharda Martina s věnováním babičce Emilii Růžkové z 15. 5. 1942 (1 foto)1942ka29
817Fotografie hrobu rodiny Schmuckerů asi ve Velké Černoci (1 foto)b. d.ka29