Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Písemnosti rodinných příslušníků a příbuzných
štkpt. gšt. Otmar Růžek, strýc

818Svatební oznámení Otmara Růžka a Alwine (Ella) Roeder k 12. 5. 1934 (1 dvojlist)1934ka29
819Kopie tabla frekventantů Vysoké školy válečné XVII. ročníku 1935-1938 (1 list)1938ka29
820Pamětní list na důstojníky československé armády popravené nacisty ze září 1945 (1 dvojlist)1945ka29
821Kopie novinového výstřižku "Vzor statečných vojáků" neurčeného původu, připomínající život popraveného štkpt. gšt. Otmara Růžka, 1945 (1 list)1945ka29
822Fotografické portréty Otmara Růžka, jeho ženy Elly a syna Alexandra. 1915-1960 (9 foto)1915-1960ka29
823Fotografie Otmara Růžka v prostředí vojenských cvičišť dělostřelectva a při jezdeckém výcviku, konec 30. let (11 foto)[30. léta 20. století]ka29