Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Písemnosti rodinných příslušníků a příbuzných
Marie Růžková, teta

824Rodný list (Geburtsurkunde) Marie Růžkové z 14. 11. 1939 (1 list)1939ka29
825Propouštěcí vysvědčení z třetí třídy dívčí školy měšťanské v Červeném Kostelci z 16. 9. 1909 (1 list)1909ka29
826Vysvědčení (Zeugnis) z jednoročního obchodního kurzu 1923/1924 v Trutnově z 28. 6. 1924 (1 list)1924ka29
827Potvrzení přihlášky trvalého pobytu v Červeném Kostelci pro Marii Růžkovou z 6. 1. 1950 (1 list)1950ka29
828Čtenářská legitimace Městské veřejné knihovny v Červeném Kostelci z 1939 (1 list)1939ka29
829Potvrzení o zaměstnání v telefonní ústředně Červenokosteleckých textilních závodů a výměru platu z 1. 2. 1946 (1 list)1946ka29
830Potvrzení plátcovo (Mechanická tkalcovna, barevna a úpravna, n.p. v Červeném Kostelci) o vyplacených požitcích v kalendářním roce 1946 pro Marii Růžkovou, 1947 (1 list)1947ka29
831Žádost o zaplacení nedoplatku členských příspěvků Sokola v Červeném Kostelci z 31. 12. 1946 (1 list)1946ka29
832Tanz-Ordnung z 22. 2. 1919 (1 dvojlist)1919ka29
833Dopisy sestry Idy Martinové a Ž. Halíkové z Chomutova, 1953 (2 dopisy)1953ka29
834Básnička Františka J. Hejniše k úmrtí Marie Růžkové "Spi sladce… Za M. Růžkovou" z 27. 4. 1953 (2 listy)1953ka29
835Portrétní a rodinné fotografie Marie Růžkové, asi 1915-1940 (7 foto)(1915-1940)ka29
836Fotografie přítelkyň Marie Růžkové, asi 1919 (7 foto)(1919)ka29
837Fotografie přátel a známých Marie Růžkové (s jednou fotografií adresovanou její sestře Elišce Růžkové), od 1909-1920 (8 foto)1909-1920ka29
838Fotografie z pohřbu Marie Růžkové v Červeném Kostelci 1953 (8 foto)1953ka29