Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Písemnosti rodinných příslušníků a příbuzných

Miluška (Milena) Růžková, manželka
Antonín Martin, otec
Ida Martinová, roz. Růžková, matka
František Růžek, děd
Emilie Růžková, bába
štkpt. gšt. Otmar Růžek, strýc
Marie Růžková, teta
Smuteční oznámení rodiny Růžků a Martinů