Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Písemnosti cizích osob
Joan Brehms

840Joan Brehms. Scénografické prostory. Okresní vlastivědné muzeum Český Krumlov, červen - září 1987. Katalog výstavy. S rukopisným věnováním z 16. 6. 1987 (brožura + 1 list)1987ka30
841Joan Brehms/scénografie. Scénické i prostorové divadelní návrhy, modely, realizace. Okresní vlastivědné muzeum v českém Krumlově 24. června - 16. října 1987. Plakát k výstavě (1 plakát)1987ka30
842E. Linclater: Krize na nebi. Scénický návrh pro Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. Kresba, barevná křída. Signováno. 17. 12. 1946 (1 kresba)1946ka30
843Jednou v noci. Scénický návrh pro Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. Kresba, barevná křída. Signováno. 1947 (1 kresba)1947ka30
844Fotografie z představení Krize na nebi v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích 1946 (1 foto)1946ka30
845Fotografie z představení Aristofanovy Lysistraty 21. 6. 1947 před sokolovnou v Českých Budějovicích (režie Karel Konstantin, scéna Joan Brehms) (1 foto)1947ka35
846Martin Růžek s dvěma neurčenými divadelníky v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích (1 foto)b. d.ka35
847Fotografie ze tří neurčených inscenací Jihočeského divadla v Českých Budějovicích (3 foto)b. d.ka35
848Portréty Joana Brehmse (5 foto)b. d.ka35
849Joan Brehms na dovolené v Bulharsku 1963 (2 foto)1963ka35