Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Soubor autografů osobností

861Jiří Anderle 1984 (věnování v katalogu výstavy Jiří Anderle, obrazy a grafika 1962-1984, Praha 1984) (1 brožura) 1984ka30
862Friedrich Dürrenmatt 1968 (věnování na titulním listu scénáře divadelní hry Friedricha Dürrenmatta: Novokřtěnci, Národní divadlo 1968) (1 list)1968ka30
863Václav Havel 1964 (věnování v publikaci Václav Havel: Zahradní slavnost, Praha 1964) (1 brožura) 1964ka30
864JUDr. Jaroslav Hes 1995 (věnování v bibliofilské publikaci Hrdina okamžiku. Z monologů slavných českých herců od Jaroslava Průchy. Památce Vendelína Budila 1847-1928, Plzeň 1948, 9. číslovaný výtisk) (1 brožura)1995ka30
865Vladimír Komárek, b.d. (věnování v katalogu Vladimír Komárek, 1980) (1 nevázaná brožura)1980ka30
866Miloš V. Kratochvíl 1984 (věnování v publikaci Miloš V. Kratochvíl: Úryvky z nenapsaného zápisníku, k osmdesátým narozeninám národního umělce Miloše V. Kratochvíla vydal Československý spisovatel, Praha, b.d. [1984]) (1 nevázaná brožura)1984ka30
867Jaroslav Krombholc 1974 (věnování v programu III. abonentního koncertu České filharmonie 21. 3. 1974, spolu s podpisy Gabriely Beňačkové, Věry Soukupové, Miroslava Švejdy a Dalibora Jedličky) (2 dvoulisty)1974ka30
868PhDr. Jarmila Lormanová 1985 (věnování v publikaci Jiřina Vacková: Božena Němcová v hudbě, Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice 1979) (1 brožura)1985ka30
869Jean-Paul Sartre 1963 (věnování na titulním listu scénáře divadelní hry Jean-Paul Sartra: Vězňové z Altony, Národní divadlo 1963) (1 list)1963ka30
870Jaroslav Seifert 1984 (podpis na bibliofilské publikaci Jaroslav Seifert - Josef Liesler: Noční divertimento. Vydal CZV SSM Pozemních staveb v Brně 1984, edd. František Janás, 13. číslovaný výtisk, s třemi barevnými lepty F. Lieslera, signováno autorem) (nevázaných 9 listů + 3 grafické listy v deskách)1984ka30
871Marie Uchytilová, Jiří V. Hampl (podpisy v katalogu výstavy Marie Uchytilová. Plastiky, Jiří V. Hampl. Plastiky - obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 1981) (1 brožura)1981ka30
872Prof. PhDr. Artur Závodský 1979 (věnování na separátu studie Artur Závodský: Probleme der Theaterkritik. In: Roczniki humanistyczne, T. 25, zeszyt 25, 1977) (1 separát)1979ka30
973Soubor podpisů hudebníků na volných listech asi při příležitosti pořádání koncertů v Brně 25. 2. a 1. 4. 1943: Jan Erml, klavírista, Jan Kunc, hudební skladatel, Jarka Štěpánek, houslista, Miloš Lídl (?) (4 listy)1943ka30