Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
615ka1-8

Všeobecné záležitosti - Směrnice pro konání měsíčních konferencí na středních školách, oznámení vedoucích služebních funkcionářů místodržitelství o nástupu do funkce, informace o změnách místopisných názvů obcí, zřízení nových okresních úřadů, směrnice pro stanovení prázdnin na školách pro jednotlivé církevní svátky a státní jubilea, směrnice pro přijímání dívek do škol, zapojení cikánů do školní docházky, sestavování a vydávání školských statistik1890-1918ka2
Odborné školství - Zřízení odborných kusů při učitelských ústavech, zodpovídání dotazů poslanců na říšské radě o odborném školství a dobrozdání politických i školských úřadů o stavu odborného školství1897-1914ka3
Hudební výchova - Zodpovídání dotazů poslanců na říšské radě o zajištění hudební výchovy na obecných školách v českých zemích1898-1901ka3
Vyučování cizích jazyků - Návrh poslanců českého sněmu na zavedení nepovinné ruštiny na středních školách, zodpovězení dotazů na říšské radě o honorování za vyučování nepovinné francouzštiny1895-1915ka3
Branná výchova - Zodpovídání dotazů na říšské radě o účelnosti zavedení branné výchovy na školách, podchycení ohlasu tisku na zavedení branné výchovy, zprávy z obchodních škol v Čechách o předvojenské výchově žáků, dobrozdání zemských školních rad v Cechách, na Moravě a ve Slezsku1910-1916ka3
Vydávání učebnic - Dobrozdání k vydávaným učebnicím, revise učebnic, revise školních knihoven1889-1918ka3
Zajištění vyučování - Směrnice pro uvolnění školních budov v případě potřeby pro vojenské účely, zprávy o nedostatečných životních podmínkách v Krušnohoří, pokyny pro zajištění vyučování ve válce, zprávy o uvolnění budov a zajištění náhradního vyučování1888-1918ka3