Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
615ka1-8

Projednávání podkladů k navrhovaným změnám školského zákona z r.1873 výtahy ze zasedání českého zemského sněmu k této otázce, příprava vydání zemského zákona č.46 z r. 1890, pozměňovací návrhy poslanců českého sněmu (dr.Kvíčaly), dobrozdání zemského sněmu a školských úřadů k zákonu, projednávání změn zemských zákonů pro Moravu a Slezsko, zodpovídání dotazů říšských poslanců o školských zákonech a jejich uplatňování v praxi, projednávání školního řádu pro Čechy, Moravu a Slezsko1888-1914ka1
616Sledování národnostního a politického života na školách, dotazy poslanců v záležitostech menšinových škol, projednávání zřízení menšinových škol na základě zákona z r. 1873 a novely z r.1882, stížnosti na porušování tohoto zákona, ohlasy v tisku, demonstrace a školské stávky, sledování politického hnutí mezi učitelstvem1888-1890ka4-7
617Zajišťování vyučování náboženství na školách, vztah učitelstva k vedení farní obce, návštěva školní mládeže na bohoslužbách1889-1918ka8
618Sestavování kvalifikačních seznamů, stanovení disciplinárního řádu pro učitele, zodpovídání dotazů poslanců o politických právech učitelů, povolování slev na dráze, konání okresních učitelských konferencí a účast učitelů při sčítání lidu1888-1918ka8
619Stanovení platových tříd, projednávání zákona o platech učitelů, dobrozdání školských úřadů a korporací, dotazy poslanců v říšské radě, platové úpravy a udílení válečných přídavků1890-1918ka9