Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury

621Oznámení jmen členů komise z řad pracovníků českého místodržitelství1893-1906ka11
622Jmenování členů rady, organizace činnosti jejího administrativního aparátu, jednací řád rady, zprávy z plenárních zasedání, agenda zemských školních inspektorů, proplácení jejich inspekčních cest, přidělování administrativních referentů k radě, přidělování finančního paušálu, údržba budov úřadu rady a proplácení nájemného z místností úřaduka11
623Volba a jmenování členů okresních školních rad, agenda školních rad a okresních školních inspektorů - stížnosti a zodpovídání dotazů poslanců na říšské radě1888-1917ka15