Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
6281906ka16

Výtah ze zprávy policejního ředitelství v Praze o činnosti spolku pro zřízení českého obchodního muzea v Praze za léta 1896-1906ka16
Arcivévodovo převzetí protektorství nad museem, jeho finanční výpomoc při stěhování musea do nové budovy1907, 1911ka16
Pomoc německých vysokých škol v Praze při zřizování musea1910ka16
Pátrání po sbírkách z pozůstalosti rodiny barona Lanny1910ka16