Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
629ka16

Projednávání užívání knihovny posluchači obou národností na říšské radě, přidělování drahotních přídavků zaměstnancům knihovny1905, 1914ka16
Dobrozdání knihovny k dotazu v říšské poslanecké sněmovně o knižním fondu knihovny a jejích peněžních možnostech k jeho doplnění1905ka16
Dotaz v říšské radě na kvalifikaci pracovníků v knihovně, přidělování povinných tisků knihovně1901, 1913-1917ka16