Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury

624Správa fondu pro zřízení akademie, projednávání statutu zřizované české akademie císaře Františka Josefa pro vědy,slovesnost a umění, stavba budovy akademie, jmenování císařského protektora nad akademií, jmenování řádných členů akademie a jejího presidia, povolování státních dotací pro potřeby akademie, zakládání knihovny akademie, přehled vydávaných publikací akademií (za r.1898)1888-1918ka16
625Zákaz užívat označení česká zemědělská akademie pro střední zemědělské školy v Táboře a Děčíně (1900), žádost presidenta německé sekce zemědělské rady o zprostředkování volných jízdenek na železnici pro posluchače zemědělských kursů při Vysoké škole zemědělské ve Vídni (1907)1900, 1907ka16
626Dotaz v říšské radě na opatření proti vyvážení kulturně-historických památek z Čech do zahraničí (1901), nové rozdělení konservátorských obvodů na Moravě (1903 ), platové záležitosti administrativních pracovníků při úřadech zemských konservátorů, protokol o odborném prošetření hrobu Tyche de Brahe v Týnském chrámu1901, 1903, 1917ka16
627Opis císařské zřizovací listiny galerie pro moderní malířství a architekturu v Praze, promemoria Umělecké besedy v Praze, spolku Mánes a jiných veřejných organisací o zřízení galerie, zřízení kuratoria galerie při zemském sněmu v Čechách, jmenování jeho členů, přijetí statutu galerie1901-1905ka16
6281906ka16
629ka16